Tilbage

Teoribogen

15 pædagogiske tænkere

Søren Bøjgaard Schleicher , Anette Bøjgaard Schleicher

Forfattere: Søren Bøjgaard Schleicher , Anette Bøjgaard Schleicher

Teoribogen - 15 pædagogiske tænkere giver et hurtigt og præcist overblik over og indblik i kendte og grundlæggende pædagogiske teoretikere. Et teoretisk overblik som du kan anvende direkte, både når du skal skrive en opgave, eller et projekt, og når du skal til en mundtlig prøve, og naturligvis når du skal i praktik. Og et teoretisk indblik, der giver dig ideer til at foretage pædagogiske valg og handlinger og ideer om, hvad deres konsekvenser kan blive: Hvilke teoretikere skriver fx noget om magt? Og hvordan kan den læste teori anvendes direkte i en praksiskontekst, eller i en skriftlig opgave på uddannelsen?

Teoribogen præsenterer således 15 pædagogiske tænkere. Hver tænker er udredet kort på otte sider med:

  • - deres centrale teorier
  • - hvordan du kan arbejde med disse
  • - faktabokse med deres centrale begreber
  • - studiespørgsmål, der udfordrer dig til at tænke nye pædagogiske tanker og foretage nye pædagogiske handlinger på baggrund af teorier og begreber.

Teoribogen - 15 pædagogiske tænkere henvender sig til pædagogstuderende og retter sig både mod grundmodulerne og specialiseringerne.