Bøger på vej

Vi udvider hele tiden Studybox med flere bøger. Her kan du se, hvilke bøger der kommer på de næste par måneder.

Opdateret 21. oktober 2020.

 

 

Forventes tilgængelige inden for de
næste par måneder

 

 Titel                                                                                                   ISBN                                     
 Sygepleje til den akut syge patient  9788712063445
 Psykosociale behov ved akut og kritisk sygdom  9788712064022
 Klinisk mikrobiologi  9788712064442
 Videnskab og forskning  9788712063544

 

 

Titel                                                                                                        

ISBN

Patientperspektivet   9788702313321
Praktiske færdigheder 9788762816602
Basal medicinregning 9788702312522
Farmakologi
9788702313284
Smitstof
9788702313307
Vurder selv evidens
9788702312492
Grundlæggende mikrobiologi og infektionsmedicin
9788702312485
Sundhedspolitik
9788702313314
Ordbog for sygeplejestuderende 9788702312478
Dødens teater
9788702312539
100 år i bevægelse
9788762818743
Motorisk usikre børn
9788702312461
Kreativitet i ergoterapi 9788762812772
Lærebog i arbejdsmiljø
9788762813328
Telerehabilitering 9788762816299
Grundbog om hjælpemidler
9788762813267
Bassintræning 9788702312454
Arbejdsfastholdelse og inklusion

9788762815711

 

 

HansReitzelsForlag

 Titel                                                                                                            ISBN
 Børn i gode hænder  9788741258829
 Drengen der voksede op som hund  9788741273655
 Evaluering af offentlig politik og administration                   9788741266398
 Evalueringsmodeller  9788741265520
 Flexisme  9788741274546
 Født til kærlighed  9788741272153
 Hvad børn ikke ved … har de ondt af  9788741260952                                               
 Magtens former  9788741268057  
 Mentalisering i familien  9788741268576
 Metoder i kriminologi  9788741271989
 Pædagogisk psykologi  9788741266732
 Samfundsvidenskabernes videnskabsteori  9788741260907
 Sensitive børn – fra sårbarhed til styrke  9788741264639
 Tab og sorg  9788741275772
 Videnskabsteori for humanistiske fag  9788741269870
 Behandling af kronisk traumatiserede børn  9788702310511
 Borderline  9788702310528
 Casestudiet i praksis  9788702310535
 Det magiske øjeblik  9788702310573
 Gestaltterapi  9788702310610
 Identitet  9788702310641
 Kriminologi   9788702310658
 Mentalisering i mødet med udsatte børn  9788702310696
 Politipsykologi  9788702310719
 Psykologisk pædagogisk ordbog  9788702310740
 Signs of Safety  9788702310764
 Sociologiens problemer  9788702310771
 Umyndiggørelse   9788702310788
 Kritikkens u-vending  9788702310801
 Mentaliseringsguiden  9788741261034
 Den motiverende samtale i praksis  9788741266015
 Den offentlige sektors økonomi  9788741266336
 Det demokratiske system   9788741266343
 Social arv og social ulighed  9788741266572
 Alkoholbehandling i praksis  9788741272986
 Viden og evidens  9788741264233
 Beskæftigelsesrettet rehabilitering
 9788741261980
 Traumatiserede flygtninge og socialt arbejde  9788741267746