Handelsbetingelser

1. Vilkår og betingelser for abonnement på Studybox

Disse generelle vilkår gælder for aftale om Studyboxs abonnementstjeneste med personligt tilpassede funktioner, der udbydes af Studybox, som er en del af Gyldendal Koncernen under Gyldendal A/S, Klareboderne 3, 1115 København K, med CVR-nummer 5820 0115 (herefter ”Studybox”).

Som abonnent på Studybox får du adgang til at anvende det indhold, som er stillet til rådighed for servicen. Det indhold der er adgang til via abonnement på Studybox, fremgår af studybox.dk. Indholdet på Studybox opdateres løbende, og vi forbeholder os retten til at tilføje, ændre og fjerne indhold uden varsel.

Studybox gør det muligt for dig at få adgang til digitalt studieindhold ("Indholdet") streames via internettet. Hvis du opretter en konto, bestiller en gratis prøveperiode og/eller køber en abonnementsordning hos Studybox, indgår du en bindende aftale med Studybox og accepterer at overholde Studyboxs vilkår. Studyboxs persondatapolitik og eventuelle yderligere vilkår og/eller tillægsvilkår og -betingelser fra Studybox benævnes heri samlet "Vilkårene". Den gældende udgave af Vilkårene kan til enhver tid findes på studybox.dk. Disse Vilkår beskriver de betingelser, som til enhver tid er gældende ved din brug af Studybox uanset eventuelt tidligere aftalte vilkår og betingelser. Din accept af Vilkårene er en betingelse for, at du kan opnå adgang til og bruge Studybox. Ved at acceptere Vilkårene erklærer du dig indforstået med, at Studybox til enhver tid og uden forudgående varsel er berettiget til at ophæve denne aftale eller afbryde din adgang til Studybox, hvis du misligholder Vilkårenes indeholdte bestemmelser. Hvis du ikke accepterer Vilkårene (som defineret i nedenstående), er du ikke berettiget til at bruge Studybox eller til at opnå adgang til eller forbruge Indhold stillet til rådighed af Studybox. Du kan læse om hvordan vi behandler dine personoplysninger i Studyboxs persondatapolitik. Supplerende vilkår og betingelser kan gælde for dele af Studybox. F.eks. regler om en bestemt konkurrence, yderligere vilkår og betingelser for tillægsydelser eller andre aktiviteter eller vilkår, der kan være gældende for bestemte former for indhold, vedrørende særskilte abonnementsordninger, produkter eller software, som er tilgængelige via Studybox. Hvis supplerende vilkår og betingelser er nødvendige, vil du blive oplyst herom i forbindelse med de pågældende aktiviteter eller produkter. Eventuelle supplerende vilkår og betingelser, som Studybox måtte fastsætte, gælder i tillæg til nærværende Vilkår, og vil i tilfælde af uoverensstemmelse have forrang for Vilkårene.

 

2. Aldersgrænse og betalingsvilkår

Påbegyndelse af et Studybox-abonnement finder sted ved køb af dette. Herefter opkræves der fortløbende betaling ved hjælp af den betalingsform, du har angivet ved købet. Såfremt du er ny bruger faktureres de første 7 dage, altid til 0 DKK.

Har du købt abonnement før 8. april 2024:

Ved første betaling vil du blive opkrævet for den resterende del af den pågældende måned frem til månedens afslutning. Starter du f.eks. d. 20. januar, vil du blive trukket for abonnementsprisen svarende til perioden 20. januar til 31. januar. Prisen for dit Studybox-abonnement trækkes herefter automatisk den første dag i hver måned via den valgte, tilknyttede betalingsform (f.eks. betalingskort eller MobilePay mm.). Efter indmeldelse vil abonnementet automatisk blive fornyet hver måned (med yderligere en måned) indtil opsigelse. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement til udløb af den periode, som du har betalt for. Du kan altid tilmelde dig dit Studybox-abonnement igen.

Har du købt abonnement efter 8. april 2024:

Prisen for dit Studybox abonnement trækkes herefter. Den dato du første gang bliver trukket, vil være din fremtidige betalingsdato, alt efter hvilket betalingsinterval du har valgt. Ligger din første betaling f.eks. d. 20. januar, vil du fremover blive trukket d. 20. i måneden, i dit valgte betalingsinterval.

Prisen for dit Studybox-abonnement trækkes herefter automatisk via den valgte, tilknyttede betalingsform (f.eks. betalingskort eller MobilePay mm.). Efter indmeldelse vil abonnementet automatisk blive fornyet i dit valgte betalingsinterval indtil opsigelse. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement til udløb af den periode, som du har betalt for. Du kan altid tilmelde dig dit Studybox-abonnement igen.

 

2.1 Fakturering

Gældende fra 1. oktober 2021:

Studybox fakturerer dig for medlemsskabet i dit valgte betalingsinterval, og du kan finde dine faktureringsoplysninger under fanen "Betalingshistorik" på din profil. Her er alle dine fakturaoplysninger samlet, så du nemt kan danne dig et overblik og se, hvad du betaler for.

 

 

3. Adgang til Studybox

For at tilgå og anvende Indhold på Studybox skal du være aktiv abonnent og tilgå onlinetjenesten via Studybox.dk. Den opkrævede pris for abonnementet inkluderer ikke eksterne omkostninger som f.eks. dataforbrug.

3.1 Rabat på dit Studybox-abonnement
Vi yder rabatter i form af forskellige kampagner. Hvis der er rabat på en vare, vil rabatten allerede være fratrukket prisen, som vises på sitet. På den måde er prisen, du ser, altid "Din pris". Dette følger gældende retningslinjer fra forbrugerombudsmanden.

 

 

4. Betaling

Du kan betale med Dankort, Visa og Mastercard. For at kunne benytte Studybox skal du bruge en digital enhed, der er forbundet med internettet og som opfylder Studyboxs tekniske krav, samt oplyse os om og tilknytte dit foretrukne betalingsmiddel, som til enhver tid skal være godkendt af Studybox. Se Studyboxs hjemmeside for en fuldstændig og opdateret liste over de tekniske krav til brug af Studybox, en fuldstændig liste over Studyboxs samarbejdspartnere og en liste over de på nuværende tidspunkt accepterede betalingsmidler. Studybox forbeholder sig retten til at ændre de tekniske krav til brugen af Studybox og til at ændre, tilføje eller fjerne samarbejdspartnere og betalingsmidler til enhver tid. Studybox skal bestræbe sig på at underrette dig via e-mail eller push-besked om eventuelle ændringer, der begrænser din tekniske evne til at benytte Studybox. Sådan underretning skal gives senest 30 dage før ændringen træder i kraft. Studybox forbeholder sig til enhver tid ret til at tilføje eller fjerne en samarbejdspartner eller betalingsløsning uden først at underrette dig derom.

4.1 Betaling med Gavekort
Hvis du har modtaget et gavekort til Studybox, kan du bruge det som betalingsform ved at vælge betaling med gavekort og oplyse gavekortskoden under købsprocessen. Såfremt du har købt et gavekort via Studybox er dette gyldigt i to år fra udstedelsesdatoen.

 

 

5. Begrænsninger på Studybox

Studybox-abonnementet er personligt og må alene bruges af privatpersoner og undervisere til egne formål. Abonnementet må ikke deles, og det er ikke tilladt at benytte abonnementet til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge uden for den enkelte undervisers brug i undervisningsøjemed.

 

6. Ophavsret i Studybox

Du må ikke benytte Studybox-abonnementet på anden måde, end det er tiltænkt og beskrevet i Vilkårene. Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af indhold fra Studybox er forbudt, inklusiv men ikke begrænset til:

  • at printe, scanne, afbillede, kopiere, offentliggøre eller videregive Indholdet,
  • kunstigt at øge antallet af læsninger/lytninger/downloads,
  • at overdrage brugernavn og password til tredje part,
  • at omgå tekniske mekanismer, som er implementeret for at beskytte Studybox mod rettighedskrænkelser, herunder kopiering, reproduktion, distribution, eller
  • at benytte Studybox i strid med gældende dansk lovgivning.
  • Materialet på Studybox må ikke på nogen måde benyttes til tekst- og datamining, herunder til træning af generative sprogmodeller
Studybox kan til hver en tid lukke adgang til Studybox for en abonnent, såfremt man finder grund til at tro, at Studybox misbruges. Indholdet i Studybox tilhører en eller flere tredjepart(er) og er beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om ophavsret. Enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug af Indholdet som beskrevet i disse Vilkår er forbudt og vil kunne forfølges retsligt af Studybox og/eller ophavsmanden. Som Studybox-abonnent har du ingen rettigheder til kommerciel brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribution, promovering af indhold eller anden form for videredistribution af indholdet, på nogen måde. Som Studybox-abonnent forstår og anerkender du, at rettighedshaver til Studyboxs Indhold kan gøre sin ret gældende – herunder nedlægge forbud og kræve erstatning for eventuelle krænkelser – direkte over for Studybox-abonnenten.

 

 

7. Brugergenereret indhold

Når du skaber indhold på Studybox, f.eks. oprettelse af studielister, pensumlister mm., tilhører det forsat dig. Ved oprettelse giver du os imidlertid lov til at bruge dette indhold i forbindelse med vores tjenester, og gøre indholdet tilgængeligt for andre. Når du opretter brugergenereret indhold i Studybox, giver du Studybox og andre Studybox-brugere en ikke-eksklusiv, uigenkaldelig, afgiftsfri, frit overdragelig, underlicenserbar, verdensomspændende ret og licens til at bruge, hoste, opbevare, cache, reproducere, udgive, vise (offentligt eller på anden vis), distribuere, overføre, ændre, tilpasse (herunder, uden begrænsninger, for at tilpasse det til kravene til ethvert netværk, enhver enhed, tjeneste, eller ethvert medie, gennem hvilke vores tjenester er tilgængelige), kommercialisere, skabe afledte værker ud fra, og på anden vis udnytte et sådant brugergenereret indhold i forbindelse med alle tjenester. Du anerkender og accepterer, at: a. Studybox har retten til at arrangere oprettet, brugergenereret indhold på en hvilken som helst måde, vi ønsker, b. Studybox har ingen forpligtelser til at give dig nogen anerkendelse, når de bruger dit brugergenerede indhold, men hvis Studybox vælger at give dig anerkendelse, er størrelsen og placeringen af denne anerkendelse efter eget skøn, og c. du har ikke ret til nogen form for kompensation eller anden betaling fra os, i forbindelse med brugen af dit brugergenererede indhold. De rettigheder, du giver i denne licens, er til de begrænsede formål at tillade Studybox at drive og tillade andre brugere at bruge tjenesterne i overensstemmelse med deres funktionalitet, forbedre tjenesterne og udvikle nye tjenester. Uagtet ovenstående vil vi ikke gøre brug af noget af dit brugergenererede indhold på en måde, der er i modstrid med de privatlivsindstillinger, du opretter i vores tjenester. For information om, hvordan du administrerer dine privatlivsindstillinger til vores tjenester se vores Persondatapolitik. Vi forbeholder os ret til at overvåge, fjerne eller ændre brugergenereret indhold af en hvilken som helst årsag og på ethvert tidspunkt, herunder brugergenereret indhold, som vi mener overtræder retningslinjer for fællesskaber og/eller vores Vilkår. Du indvilliger i at respektere andres immaterielle rettigheder. Du erklærer og garanterer, at du har alle nødvendige rettigheder til at give Studybox ovenstående licens til alt brugergenereret indhold, som du fremsender i forbindelse med tjenesterne, og at du vil holde os skadesløse for ethvert brud på denne erklæring og garanti.

 

8. Opsigelse af Studybox

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement til udløb af den periode, som du har betalt for. Du opsiger dit abonnement under "Profil" og "Abonnement og betaling". Ved opsigelse af dit abonnement modtager du en bekræftelse pr. e-mail. Modtager du ikke en bekræftelse på opsigelsen af dit abonnement, kan du ikke anse dit abonnement som opsagt og bedes kontakte kundeservice. Under "Abonnement og betaling" kan du genaktivere dit abonnement, såfremt det sker inden for den fortsat aktive periode. Ved opsigelse af abonnementet stopper den automatiske fornyelse. Du har adgang til indholdet i Studybox resten af den aktive abonnementsperiode efter opsigelse. Du er naturligvis altid velkommen til at tilmelde dig som Studybox-abonnent igen og du vil i den forbindelse få adgang til det indhold, du tidligere har gemt, såfremt dette stadig er tilgængeligt i Studybox.

 

9. Ændring af vilkår

Studybox kan med én måneds varsel ændre Vilkårene for denne aftale eller indføre regler, vilkår eller betingelser for brug af Studybox-abonnementet. Du vil blive informeret herom via den e-mailadresse, som du har oplyst ved tilmelding, og på Studybox.dk. Ved uvæsentlige ændringer informeres du herom alene på Studybox.dk. Ændringer, som skyldes forhold uden for Studyboxs kontrol, herunder ændring af tredjepartsrettigheder eller lignende, vil kunne blive gennemført så hurtigt, det kræves og med forkortet varsel. Fortsat brug af abonnementet efter vilkårsændringer vil blive set som accept af de ændrede vilkår fra din side.

 

10. Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten er en rettighed, der – som udgangspunkt – giver dig ret til at fortryde en aftale inden for 14 dage efter ikrafttrædelsesdatoen. Fordi du straks får Indholdet leveret og gjort tilgængeligt for dig ved tilmelding, tilbyder vi ikke fortrydelsesret. Når du køber abonnement på Studybox, skal du derfor samtidig acceptere, at fortrydelsesretten frafalder. Du har dog stadig ret til at opsige Studybox i overensstemmelse med de generelle Vilkår for opsigelse.

 

11. Fair-use

Studybox forbeholder sig retten til at lukke adgangen til Studybox-abonnementet samt annullere evt. åbne ordrer, der er i strid med de gældende betingelser og Vilkår, såfremt Studybox mistænker eller vurderer, at Studybox-abonnementet overforbruges eller misbruges.

 

12. Priser

Alle priser er gældende udsalgspriser inkl. moms.

 

13. Systemkrav

Brug af Studybox forudsætter, at brugeren er i besiddelse af udstyr med internetadgang og muligvis særlig software, hvilket kan medføre særlige udgifter for brugeren. Brugen kan kræve, at du fra tid til anden foretager opdateringer eller opgraderinger af software og hardware. Du anerkender og er indforstået med, at sådanne systemkrav, der fra tid til anden kan ændres, er dit eget ansvar. Det er dit eget ansvar at tilkøbe internet eller dataabonnement for at muliggøre streaming af digitalt indhold. Læs vores Software- og hardwarekrav.

 

14. Persondatapolitik

Persondatapolitikken vedrører de personoplysninger, som du afgiver til os, når du f.eks. opretter dig som Studybox-abonnent, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller når du køber produkter hos os, og de oplysninger, som vi indsamler, når du besøger vores hjemmesider. Se vores Persondatapolitik.

 

15. Cookies

På Studybox anvender vi cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Læs mere om, hvilke cookies der bruges på Studybox i vores cookiepolitik, som du kan finde via cookie-ikonet nederst i venstre hjørne på alle sider.

 

16. Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage, skal du angive vores e-mailadresse support@studybox.dk.