Persondatapolitik

Denne Persondatapolitik beskriver, hvordan Studybox håndterer dine personoplysninger og er senest opdateret den 20. juni 2022.

Persondatapolitikken vedrører de personoplysninger, som du afgiver til os, når du tilmelder dig og anvender Studybox.

Studybox er en del af Gyldendal A/S. Du kan læse hele Studybox privatlivspolitik her.

Dataansvarlig:

Den juridiske enhed, som ultimativt er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Gyldendal A/S
CVR nr. 58200115

Klareboderne 5
1115 København K
Telefon 33 75 55 55
E-mail: gyldendal@gyldendal.dk

 

Indsamling og brug af personoplysninger

Når du søger på vores hjemmesider og/eller bruger vores iBøger:

For at forbedre din brugeroplevelse og de ydelser, vi tilbyder, registrerer vi oplysninger om, hvordan du som bruger anvender vores websites og/eller iBøger og udarbejder statistik herover. Statistikken anvendes kun i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest. Se nærmere herom i vores cookie-politik, som du kan finde via cookie-ikonet nederst i venstre hjørnet på alle sider.

I den forbindelse kan vi indsamle nedenstående personoplysninger:

 • Oplysninger om din browseradfærd på vores hjemmesider
 • Oplysninger om, hvordan du i øvrigt benytter vores digitale tjenester, herunder styresystem, IP-adresse og browserdetaljer
 • Dine præferencer

 

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve:

For at vi kan sende nyhedsbreve til dig, indsamler vi følgende personlige oplysninger:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Uddannelsesretning

 

Når du benytter "Profil" på Studybox.dk:

For at vi kan administrere din konto på "Profil", indsamler vi nedenstående personoplysninger:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Uddannelsesretning

 

Når du handler på vores hjemmeside eller opretter abonnement:

For at forbedre din brugeroplevelse og kunne give dig relevant service, herunder gennemføre din bestilling og levere til dig, kan vi indsamle nedenstående oplysninger:

 • Oplysninger om din betalingshistorik, herunder købstidspunkt, betalingsmiddel, kredit- og andre betalingsoplysninger
 • Dine præferencer
 • Oplysninger om din browseradfærd på hjemmesiden
 • Oplysninger om, hvordan du i øvrigt benytter vores digitale tjenester, herunder styresystem, IP-adresse, og browserdetaljer

 

Se nærmere herom i vores cookie-politik via cookie-ikonet nederst i venstre hjørnet på alle sider.

 

Når du kontakter os, vi kontakter dig, eller du deltager i konkurrencer:

For at kunne besvare dine henvendelser og korrespondere med dig, indsamler vi de personoplysninger, som du opgiver, når du er i kontakt med os, f.eks. via e-mail, brev, telefon eller sociale medier:

 • Navn, brugernavn og e-mailadresse
 • Oplysninger om e-mails og anden digital kommunikation, som vi sender til dig, som du åbner, herunder de links deri, som du klikker på

 

Se nærmere herom i vores cookie-politik via cookie-ikonet nederst i venstre hjørnet på alle sider.

 

For at kunne levere målrettet markedsføring til dig:

Vi vil gerne sikre, at vores markedsføring – herunder vores online-annoncering – af produkter og tjenester er relevant for dig. 
 
Vi kombinerer og analyserer derfor de personoplysninger, vi har om dig, herunder oplysninger om dine tidligere køb, browservaner og søgeindstillinger, når du benytter vores hjemmeside. På den måde kan vi målrette vores markedsføring til dig, så du kan få de tilbud, der er relevante for netop dig.
 
En del af disse oplysninger indsamles ved hjælp af cookies. Se nærmere herom i vores cookie-politik via cookie-ikonet nederst i venstre hjørnet på alle sider..
 
Vores markedsføring sker blandt andet i form af annoncering i bannerreklamer på hjemmesider og sociale medier.

Hvis du har givet samtykke til direkte markedsføring, vil vi også sende dig relevante med tilbud og nyheder vedrørende bøger, undervisningsmaterialer samt litterære og faglige arrangementer via e-mail og push-notes.
 
Hvis du ikke ønsker at modtage målrettet markedsføring fra os, kan du til enhver tid frabede dig dette ved at give os besked via kontaktoplysningerne længst nede i denne Persondatapolitik. Du kan også til enhver tid trække dit samtykke vedrørende direkte markedsføring tilbage.

For at kunne respektere dit ønske om ikke at modtage markedsføring:

Vi markedsfører os på sociale medier (fx på Facebook og Instagram), i form af direkte markedsføring pr. e-mail og lignende, samt i form af telefonisk markedsføring ved call-centre.
 
Hvis du har frabedt dig henvendelse fra os, kan vi dele oplysninger om dig med sociale medier og vores anvendte call-centre i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at vi ikke retter henvendelse til dig. 

 

Personoplysninger fra andre kilder: 

For at holde dine personoplysninger korrekte og opdaterede, kan vi indsamle supplerende og opdaterede oplysninger, som fx adresser, fra private eller offentlige registre. 
Vi kan også anvende personoplysninger fra andre kilder, fx specialiserede firmaer, der leverer oplysninger, hvis det er nødvendigt for os, for at kunne administrere en ydelse, du har efterspurgt. 

 

Behandlingsgrundlag

Vi sikrer os altid, at vi har et fyldestgørende grundlag for at behandle dine personoplysninger. Når vi behandler dine personoplysninger som angivet i denne Persondatapolitik, gør vi det på basis af et eller flere af følgende grundlag:

 • En nødvendighed for at opfylde en kontrakt eller aftale med dig, eller for at gennemføre foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt eller aftale (fx at indsamle adresseoplysninger, således at vi kan levere bestilte produkter til dig)
 • En retlig forpligtelse, der påhviler os efter anden lovgivning (fx at opbevare fakturaoplysninger som krævet efter Bogføringsloven)
 • Vores berettigede interesse, hvis dine interesser eller rettigheder ikke går forud herfor (fx når vi benytter dine oplysninger til at vurdere, hvordan vi bedst kommunikerer med vores kunder, således at vi kan præsentere vores kunder for den information og de produkter, som de finder mest interessante)
 • Dit samtykke (hvis vi i særlige situationer har indhentet dette). Såfremt vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.

 

Hvem deler vi dine personoplysninger med

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder IT-leverandører, fragtfirmaer, finansielle institutioner og lignende til håndtering af leverancen af de produkter og serviceydelser, du benytter
 • Offentlige myndigheder, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger

 

Vi deler kun oplysninger med leverandører, der er nødvendige for at levere deres tjenester. Vores leverandører fungerer som databehandlere for os og arbejder udelukkende efter vores instruks. De har dermed ikke ret til selv at beslutte, hvad dine personoplysninger skal bruges til, og vi bevarer kontrollen over oplysningerne. Vi har indgået aftaler med vores leverandører, der sikrer, at leverandørers niveau for beskyttelse af dine personoplysninger overholder de krav, vi har opstillet i denne Persondatapolitik, og i øvrigt gældende lovgivning.

Samarbejdspartnere uden for EØS:
I visse tilfælde kan dine data blive overført til et land uden for EØS (det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Når vi samarbejder med leverandører i lande uden for EØS, benytter vi som udgangspunkt EU-Kommissionens standardkontrakter (SCC) som publiceret af Kommissionen, som kontraktgrundlag.  Det sikrer de fornødne garantier for beskyttelsen af dine oplysninger.
 
Vi har via vores moderselskab, Gyldendal A/S, indgået aftale med følgende leverandører uden for EØS:
 
USA
 • Microsoft Office 365 – cloudleverandør for vores Officepakke. Se information om Microsofts privatlivspolitik her
 • Google Analytics - indsamling af besøgsstatistik og i den forbindelse videregivelse af IP-adresser til Google. Google kan også videregive oplysningerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart som udfører opgaver for dem. For information om Googles privatlivspolitik klik her
 • Facebook Inc. som underleverandør til Facebook Ireland - markedsføring af vore produkter. Se Facebooks privatlivspolitik her

 

Opbevaring af dine oplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne Persondatapolitik.

Medmindre der er særlige grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode, vil personoplysninger generelt blive gemt i vores økonomisystemer i 5 år efter seneste køb, således at Bogføringslovens krav overholdes. Derefter vil oplysningerne blive slettet. I vores øvrige systemer opbevarer vi oplysningerne i fire år efter seneste køb, således at vi kan overholde vores forpligtelser i tilfælde af eventuelle reklamationer efter købeloven.

Er du udelukkende nyhedsbrevsmodtager, således at du ikke har foretaget et køb hos os, vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe du modtager vores nyhedsbrev. Ved tilbagetrækning af dit samtykke vil oplysningerne blive slettet.
 
Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af din personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 • Du kan til enhver tid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet

 

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til fx. at få dine personoplysninger slettet med det samme, da dette kan afhænge af omstændigheder og gældende lovgivning i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 
Sådan anmoder du om effektuering af dine rettigheder:
Vi beder dig sende din anmodning skriftligt til:

support@studybox.dk mærket ”Persondata” eller pr. brev til:

Studybox
Klareboderne 5
1115 København K


I anmodningen beder vi dig oplyse dit navn, e-mailadresse og evt. telefonnr., samt at angive så præcist som muligt, hvad din anmodning drejer sig om.

Bemærk venligst, at vi kan bede dig verificere din identitet, før vi kan behandle din anmodning.

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os på ovenstående adresse. Du kan også til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

 

Ændring af denne Persondatapolitik
Øverst i denne Persondatapolitik kan du se datoen for den seneste opdatering. Vi vil løbende opdatere politikken. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi sørge for at oplyse dette ved en synlig meddelelse på vores hjemmesider.