Praktikstart: De 12 bedste råd til dig der skal starte i praktik

Praktikstart: Skal du snart ud og prøve alt det, du har lært på skolebænken af i praksis, er der sikkert flere bekymringer, der fylder hos dig: Hvordan kommer mine nye kollegaer til at tage imod mig? Når jeg at få lært det, jeg skal lære under min praktik? Og mindst 1.000 andre spørgsmål.

 

Får du en praktikplads, hvor du ikke har mulighed for at få erfaring med de områder, du ønsker, eller havner du et sted, hvor opgaverne ikke matcher de teorier, du skal koble dem sammen med til din praktikeksamen, så er du ikke den første.

 

Selv om det ikke er optimalt så husk på, at du slet ikke er færdig med at lære, når du engang får dit eksamensbevis. Når du er færdig på studiet, er du kun lige begyndt på et langt arbejdsliv, hvor du komme til at tilegne dig ny viden hver dag. Det er først, når du kommer ud på arbejdsmarkedet, at du rigtig får lov til at specialisere og dygtiggøre dig.

 

At være i praktik er ikke kun at få lov at prøve dit pensum af i praksis - det er i lige så høj grad at øve dig i at gå på arbejde og at have en dagligdag i dit fag.

 

Den første tid i praktik bliver hård på en helt anden måde end dagene med næsen i bøgerne, og du kommer til både at blive fagligt og socialt udfordret. Vi har samlet de bedste råd til dig, så du kan få en god praktikstart.

 

De 12 bedste råd til en god praktikstart

1. Hils på alle
I dine første dage på et nyt praktiksted er det en god idé at præsentere dig for både nye kollegaer, din leder og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten. Er du i praktik, bør du også hilse på forældre til børnene i institutionen . Spørg evt. din vejleder, om der er et intranet eller en anden platform, stedet bruger til intern kommunikation, hvor du kan få lov at slå en kort præsentation af dig selv op. Det er rart for både dig og alle dem, du får snitflader med i det daglige, at I ved, hvem hinanden er.

 

2. Besøg dit praktiksted
Tag på visit på din nye arbejdsplads inden praktikstart. Det giver en mindre kaotisk start på din praktik, og du kan måske allerede her få svar på nogle af de spørgsmål, du har - eller også melder der sig nye, du ikke havde overvejet. 

 

3. Afklar forventninger på forhånd
Inden du skal starte i praktik, kan det være rart at få afklaret forventninger og krav. Det gælder begge veje. Spørg din vejleder på praktikstedet, hvad deres forventninger er til dig som praktikant og afstem med vejlederen, hvad dine forventninger er. Hvad vil du gerne nå at få erfaring med? Skriv de gensidige forventninger ind i dine læringsmål.    

 

4. Spørg til vagtplaner og ferie
Hvordan foregår vagtplanlægningen, og hvordan forholder det sig med ferie? På nogle uddannelser starter praktikperioden i juni, og der kan det være praktisk at få afstemt dine ferieforventninger inden praktikstart. 

 

5. Sæt dig ind i rutiner
Spørg allerede en af de første dage til, hvilke rutiner der er på stedet. Er der faste møder, der holdes på bestemte dage hver måned? Er der en fast form for formiddagen i børneinstitutionen? Er der en plan for, hvem der tømmer opvaskemaskinen i personalekøkkenet?

 

6. Spørg til personalepolitikken
Er der en personalehåndbog, så læs den grundigt. Hvad er reglerne for pauser og overarbejde? Og hvordan er proceduren, hvis du skal sygemelde dig? Det er godt at vide, inden du får brug for det.

 

7. Observer kulturen
Hvordan er tonen på dit nye praktiksted? Hvordan placerer dine kolleger sig i frokoststuen - snakker de sammen? Hvornår og hvordan byder man ind med noget under et personalemøde? Der er mange uskrevne regler på en arbejdsplads. Observer hvordan dine kolleger opfører sig overfor hinanden og spørg, hvis du er i tvivl. 

 

8. Husk at din erfarne kollega også har været praktikant en gang
Det er med en vis ærefrygt, man starter i en ny praktik: Alle andre er mere erfarne end dig. Er du nu dygtig nok? Forventer de, at du kan mere, end du kan? Er du irriterende, hvis du spørger dem til råds? Husk, at du er der for at lære, og at dine kolleger gerne vil dele ud af deres viden.

 

9. Det er ok at spørge
Faktisk er det vigtigt, at du spørger, når der er noget, du ikke ved. Er du i tvivl om, hvordan en bestemt procedure udføres på en patient? Spørg en af de erfarne. Ingen forventer af dig, at du kan alt.

 

10. Vær ærlig
Forsøg ikke at skjule din usikkerhed. Hvad du måske selv ser som en svaghed kan vendes til en styrke, der giver dig et bedre praktikophold og mulighed for at lære af dine kollegers erfaringer. Er du nervøs over for en ukendt situation, du skal stå i? Vend din bekymring med en af de fastansatte.

 

11. Tag ansvar for egen læring
Vær selv opsøgende i forhold til at nå dine mål og stifte bekendtskab med de områder, du gerne vil have erfaring med. Du kan ikke forvente, at andre sørger for, at du lærer det, du skal.

 

12. Tag selv initiativ til vejledning
Det er ikke alle steder, praktikvejledningen er en fast del af de daglige rutiner. Tag initiativ til, at du og din praktikvejleder skemalægger de vejledningstimer, du har krav på, så I har god tid til at evaluere din praktik.