21 gode råd når du skal til mundtlig eksamen

Mundtlig eksamen er en kunstig situation. Hvis du skulle holde et foredrag for en forsamling, ville det, du havde at sige, sandsynligvis være nyt for de fleste af dine tilhørere, men i eksamenssituationen ved dit publikum mere om emnet, end du gør. Det kan føles underligt at fortælle nogen noget, de allerede godt ved.

 

Ved den mundtlige eksamen skal du demonstrere din viden, at du har læst og forstået stoffet, og at du kan bruge det i praksis.

 

Vi har samlet de bedste råd og tips til en god mundtlig eksamen, så du kan få en rar eksamensoplevelse og forbedre din karakter - eller i hvert fald bare bestå. Du behøver ikke at tage alle eksamensrådene i brug. Med bare et par af dem i rygsækken er du godt rustet, når du skal op til mundtlig eksamen.

 

Hvordan foregår en mundtlig eksamen?

Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvordan den mundtlige eksamen foregår. Ved nogle eksaminer skal du først trække et spørgsmål, derefter får du tid til at forberede din fremlæggelse, og bagefter skal du holde oplæg foran censor og eksaminator, hvor du fortæller om det emne, du skal eksamineres i.

 

Bagefter stiller eksaminator og censor dig spørgsmål. Både for at få dig til at uddybe det, du allerede har fortalt, for at finde ud af, om du har forstået stoffet, om du kan bruge det i praksis, reflektere over det og sætte det i perspektiv. Tænk på det som en dialog; en samtale mellem jer alle tre.

 

På andre uddannelser trækker du ikke et spørgsmål men skal i stedet holde et oplæg, du i forvejen har forberedt om et bestemt emne. Det kan være på baggrund af en opgave eller rapport, du selv har skrevet. Bagefter stiller eksaminator og censor dig spørgsmål. 

 

Når tiden er gået, beder eksaminator dig typisk vente uden for døren, mens hun eller han voterer sammen med censor om, hvilken karakter du skal have.

 

Hvordan laver man en god mundtlig eksamen?

En god mundtlig eksamen kræver både, at du forstår det stof, du skal høres i, og at du kan vise, at du kan reflektere over det og relatere det til andet stof og verden omkring os. Viser du overskud, og kan du selv tage styring på din eksamen, er det endnu bedre. Vi har samlet de bedste råd.

 

21 gode råd til at bestå en mundtlig eksamen

1. Start eksamenslæsningen i god tid
Læser du på et studie, hvor du har mulighed for at læse op til eksamen, så sørg for at komme i gang i god tid, så du ikke får alt for travle og stressede dage lige op til din eksamen.  


2. Find ud af hvornår på dagen du læser bedst
En god mundtlig eksamen starter med grundig forberedelse. Har du en læseferie at forberede dig i, så find ud af, hvornår på dagen du har nemmest ved at koncentrere dig og reserver så de timer til din eksamenslæsning. Ufokuseret eksamensforberedelse får du alligevel ikke noget ud af.


3. Lær en god notatteknik
Med en god notatteknik bliver du bedre til at huske det, du har læst. Lær dig metoder som mindmapping, lynnotering og SQ4R-metoden. 


4. Sæt dig ind i, hvad der forventes af dig
Bed din underviser forklare for din klasse eller dit hold, hvad der forventes af jer til eksamen. Både rent praktisk: Hvor langt skal oplægget være? Kan du få lov at bruge tavlen under dit oplæg? Må du have noter med? Men også fagligt: Hvad forventer han/hun af dit oplæg? Skal du blot kunne stoffet, eller skal du bringe ny viden på banen?


5. Øv dig
Øv dig på dit oplæg. Gerne foran andre, f.eks. din studiegruppe, så du vænner dig til at snakke foran et publikum.


6. Optag dig selv
Forbereder du dit oplæg hjemmefra, kan du optage dig selv enten på lyd eller video. På den måde får du overblik over, hvor dine svagheder er. Snakker du f.eks. for hurtigt?


7. 
Kom i god tid
På selve eksamensdagen er det en god idé at komme i god tid, så du ikke bliver stresset. Men kom ikke i for god tid. At sidde på gangen foran eksamenslokalet kan også gøre dig mere nervøs.


8. Fortæl at du er nervøs
Har du eksamensangst kan det virke afvæbnende at sige det højt til eksaminator og censor: “Jeg har lige brug for at sige til jer, at jeg er nervøs…”. Det er helt normalt at være nervøs ved en mundtlig eksamen, og det trækker ikke din karakter ned, at eksaminator og censor ved det. 


9. Gør en god entré
Når du kommer ind i lokalet, enten for at trække dit spørgsmål eller for at præsentere dit oplæg, så kig censor i øjnene og sig goddag. Det er kun høfligt. Hvis du kan smile, kan det også løsne op for din nervøsitet.


10. Vær positivt når du trækker spørgsmålet
Det værste, du kan gøre, er at udbryde: “Ej, øv! Det her emne ved jeg ikke noget om”. Bliver du skuffet over det spørgsmål, du har trukket, så kan du bare lade være med at sige noget og nøjes med at smile.


11. Brug forberedelsestiden på at strukturere det du ved
Det er ikke nu, du skal læse op på ting, du ikke ved noget om. Brug tiden på at strukturere din viden. Finde ud af, hvad du vil sige og lav en god disposition for dit oplæg.


12. Kig eksaminator og censor i øjnene
Og bliver det for intenst, kan du finde et område lige over deres hoveder at tale til eller fokusere på et punkt mellem deres øjne.


13. Tag selv ordet
I stedet for at vente på, at eksaminator trækker ordene ud af dig, så tag selv ordet. Indled med at præsentere dit oplæg, hvad du vil snakke om, og hvilke hovedpunkter du har tænkt dig at komme ind på. 


14. Kom godt fra start
Du er sikkert mest nervøs i starten af eksamen, så det er vigtigt at komme godt fra start. Forbered dig ekstra godt på, hvad du vil sige de første minutter af den mundtlige eksamen og sig tidligt i dit oplæg noget vigtigt og centralt. 


15. Læs ikke op fra dit papir
Lav et manuskript med stikord. Skriv overskrifter i stikord for de emner, du vil komme ind på. Du skal ikke lære hele oplægget udenad. Med stikord bliver du mere fri og kan snakke ud fra din viden, og du bliver ikke så let nervøs, som hvis du skal koncentrere dig om at huske et oplæg udenad.


16. Brug fagsprog
Er det svært for dig at huske fagudtryk, fra det stof du har læst, så udvælg dig nogle få fagudtryk, du beslutter dig for at bruge ved din eksamen. Sæt dig grundigt ind i, hvad de dækker over. Og notér dem i dine stikord.


17. Brug nyt stof
Har du overskuddet, kan du inden eksamen sætte dig ind i nyt stof, der rækker ud over pensum. Det forventes ikke af dig, at du kan mere end pensum, men det giver pluspoint at vise, du kan mere, end du skal kunne.  


18. Drej eksamen i den rigtige retning
Har du ikke yderligere at tilføje til dit svar på censors spørgsmål, så gå over til at sige noget nyt, der har lidt med spørgsmålet at gøre. Find eksempelvis nye eksempler på det, du har sagt. På den måde kan du dreje emnet for eksamen ind på et stofområde, du ved mere om. 


19. Husk at eksaminator og censor er dine allierede
Især eksaminator, som jo er din underviser, er der for at hjælpe dig med at demonstrere, hvad du ved. Når de bliver ved med at stille dig spørgsmål, skal du se det som en hjælp til at komme hele vejen omkring alt det, du ved om emnet.


20. Brug tavlen
Gå gerne op til tavlen og tegn på den. Det viser overskud og kan måske også hjælpe dig til at uddybe dine pointer. Har du planer om at bruge tavlen, så hold dit oplæg stående. Du kan evt. spørge eksaminator først, om det er ok.


21. Det er ok at bede om at få spørgsmålet stillet igen
Er du ikke sikker på, hvilket svar censor eller eksaminator leder efter, så bed dem stille spørgsmålet igen eller spørg, om de kan formulere det på en anden måde.

 

Du kan læse mere om at holde oplæg ved en mundtlig eksamen i bøgerne Talegaver, Synopsiseksamen og Den gode præsentation.

 

Kilder: Talegaver, Au.dk.