Tilbage

Socialrådgiveren i frontlinjen

En introduktion til street level-bureaucracy i socialt arbejde

Anders Bøggild Christensen

Forfattere: Anders Bøggild Christensen

Som socialrådgiver kan du opleve både at blive udråbt som ”helt” og ”bussemand” af de borgere, du er i kontakt med. Dette deler socialrådgivere med mange andre, der leverer offentlig service. Michael Lipsky har med teorien om street-level bureaucracy leveret et af de mest frugtbare udgangspunkter for at forstå vilkårene for frontmedarbejderen. Udgangspunktet er, at borgeren møder den faktiske politik i kontakten med medarbejdere, der leverer service og ydelser. Derfor er frontmedarbejdere helt centrale for velfærdsstaten og borgerens oplevelser.

Denne bog er målrettet, hvordan socialrådgiveren i frontlinjen håndterer mødet og samarbejdet med borgerne. Bogen åbner for refleksion over socialrådgiverrollen i praksis med kapitler, der retter fokus mod:

  • Socialrådgiverens handlingsrum
  • Socialrådgiveren i krydspres
  • Socialrådgiverens faglige skøn og professionelle dømmekraft

Kapitlerne tager fat i forskellige aspekter af Lipskys teori i relation til den danske debat, empiri og forskning om socialt arbejde. I bogen åbnes der ligeledes op for, at street-level-perspektivet kan kobles til en række andre teoretiske perspektiver, der kan inspirere til egne selvstændige analyser.

Socialrådgiveren i frontlinjen henvender sig til socialrådgiverstuderende og praktikere inden for det sociale arbejde.