Tilbage

Perspektiver på udsathed

Steen Juul Hansen, Jeanett Bjønness , Lone Ellegaard Christensen

Forfattere: Steen Juul Hansen, Jeanett Bjønness, Lone Ellegaard Christensen, Hanne Bøjlund Andersen, Louise Ejdrup Hansen, Jann Sjursen, Charlotte Vange Løvstad, Anne Sofie Bay-Petersen, Ask Svejstrup, Pernille Thea Mau, Tine Horn, Jakob May, Ditte Nygaard, Kurt Kyed, Hanne Mainz, Julia Weissenbach, Anette Storgaard, Hanne Ramsbøl, Mads Uffe Pedersen, Felix Venndt, Maj Bærentzen, Lars Benjaminsen , Jan Jaap Rothuizen

Udsathed er et kernebegreb i socialt arbejde. Når man som fagperson bevæger sig ”ude i virkeligheden”, bliver det hurtigt klart, at udsathed er et sammensat fænomen. Det giver som regel ikke mening at tale om eksempelvis hjemløshed uden også at tale om misbrug af rusmidler, psykisk sårbarhed osv. Samtidig bliver det klart, at udsathed også afhænger af øjnene, der ser, og at forskere, praktikere og borgere har hver deres perspektiv.

Perspektiver på udsathed giver borger-, praksis- og forskningsperspektiver på forståelsen af fem sociale problemer: hjemløshed, misbrug af rusmidler, psykisk sårbarhed, kriminalitet og prostitution. Problemerne belyses ud fra forskellige perspektiver med henblik på at besvare en række centrale spørgsmål:

  • Hvordan beskrives og forstås det sociale problem?
  • Hvilke indsatser peges der på og med hvilke begrundelser?
  • Hvordan opleves indsatserne, og hvilken viden er der om, hvordan de virker?
  • Hvilke forandringsperspektiver kan der peges på?

Redigeret af Hanne Ramsbøl, koordinator i socialpsykiatrien i Skanderborg Kommune, og Steen Juul Hansen, VIA University College.