Tilbage

Personlig medicin

Karin Christiansen, Lasse Nielsen , Søren Harnow Klausen

Forfattere: Karin Christiansen, Lasse Nielsen, Søren Harnow Klausen, Marielouise Mærkedahl, Katharina O. Cathaoir, Sara Green, Esben Nedenskov Petersen, Karin Tybjerg, Regina Christiansen, Henrik Vogt, Marianne Nielsen, John Brodersen , Mette Hartlev

Personlig medicin beskriver filosofiske og tværvidenskabelige perspektiver på en vigtig sundhedsvidenskabelig tendens. I hele medicinens historie har man drømt om at skræddersy behandlingen til den enkelte patient, og med den hastige udvikling af genetisk diagnostik og terapi, kunstig intelligens og monitoreringsteknologi er der nu udsigt til, at drømmen kan blive til virkelighed.

Der savnes dog en debat om de værdimæssige spørgsmål, som udviklingen rejser. Hvad er fælles, personligt og privat på sundhedsområdet, og hvordan skal midlerne fordeles og den faglige indsats prioriteres i et sundhedsvæsen, hvor den enkelte patient skal sættes i centrum? Og hvilke krav stiller udviklingen til fremtidens sundhedsprofessionelle - og til dem, som skal uddanne dem?

I 10 kapitler stiller bogens forfattere skarpt på disse spørgsmål og præsenterer samtidig den nyeste viden om personlig medicin i bred forstand med fokus på de samfundsmæssige, etiske og videnskabsteoretiske aspekter. Bogen kan bruges som lærebog på de sundhedsfaglige uddannelser, men også inden for samfundsvidenskab og humaniora, hvor man beskæftiger sig med forholdet mellem sundhed, samfund, værdier og forestillinger.

Personlig medicin er forskningsbaseret og skrevet af en bred vifte af eksperter og forskere. Bidragyderne tæller filosoffer, læger, jurister, videnskabshistorikere, bioanalytikere og teologer, som hver især sætter de medicinske teknologier og praksisser ind i en større sammenhæng.