Tilbage

Pædagogikhåndbogen, 2. udgave

Seks tilgange til pædagogik

Helle Rabøl Hansen, Ellen Nørgaard , Dorte Ågård

Forfattere: Helle Rabøl Hansen, Ellen Nørgaard, Dorte Ågård, Frederik Stjernfelt, Per Fibæk Laursen, Henrik Juul, Finn Collin, Claus Emmeche, Hans Siggaard Jensen, Iben Jensen, Mariane Hedegaard, Niels Kryger, Simo Køppe, Uffe Østergaard, Thorkild Thejsen, Bjørn Hamre, Søren Langager, Jette Raundahl Kofoed, Carsten Fogh Nielsen, Jørn Bjerre, Hans Dorf, David Budtz Pedersen, Merete Wiberg, Alexander von Oettingen, Elsebeth Jensen, Theresa Schilhab, Else Skibsted, Thomas Aastrup Rømer, Lucas Cone, Lene Kofoed Rasmussen, Gertrud Lynge Esbensen , Cathrine Rafn Crety

Pædagogikhåndbogen beskriver pædagogikkens vidensområde gennem otte tilgange:

  • Pædagogisk filosofi (hvad er det, skolen skal?)
  • Pædagogisk sociologi (hvad er det, skolen gør?)
  • Didaktik (planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisning)
  • Pædagogisk psykologi (udvikling, læring, motivation og relationskompetence)
  • Pædagogik og etik (menneskeligt samspil i skolen)
  • Pædagogikkens historie (opdragelse og undervisning i perspektiv)
  • Pædagogisk antropologi (menneske og kultur)
  • Pædagogik som fag (metaperspektiver)

Pædagogikhåndbogen præsenterer således det vidensgrundlag, som den studerende kan bruge til at reflektere over praksis med.

Bogen er tænkt som den studerendes arbejdsredskab og følgesvend gennem hele studiet. Den henvender sig til læreruddannelsen og pædagogiske bachelor-, diplom- og kandidatuddannelser.

Pædagogikhåndbogen er et originalt værk, der er sammensat af nyskrevne og reviderede kapitler fra udgivelsen Gyldendals pædagogikhåndbog, København: Gyldendal 2011.