Tilbage

På patientens præmisser

Leif Becker Jensen

Forfattere: Leif Becker Jensen

På patientens præmisser handler om, hvordan man bliver bedre til at lave skriftligt informationsmateriale til patienterne.

Information og viden er nødvendig for, at patienter kan forstå deres sygdom og dens behandling, og det er også forudsætningen for, at de kan træffe egne begrundede valg om egen behandling.

Leif Becker Jensen tager bl.a. følgende emner op:

- Hvordan planlægger man information?

- Hvilke barrierer skal overvindes?

- Hvordan skriver man klart og forståeligt?

- Hvordan disponerer man sin tekst?

- Hvordan laver man et overskueligt layout?

- Hvilke konflikter ligger der i patientinformationen?

På patientens præmisser er en revideret og udvidet udgave af 1. udgaven, som blev udgivet af Det Etiske Råd i 1991.