Tilbage

Narrativ praksis i skolen

Michael Williams, Allan Holmgren , Lene Præst

Forfattere: Michael Williams, Allan Holmgren, Lene Præst, Erik Sigsgaard, Jacob Folke Rasmussen, Troels Hammer, Anne Sofie Faarkrog Götzsche, Lis Gaarde-Johansen, Lene Gaarn, Karina Johansen, Anette Holmgren , Martin Nevers

Jo mere alsidige og righoldige fortællinger en person og en kultur har om sig selv og andre, jo flere handlemuligheder har de, og jo mere rummelige bliver de. Derfor denne bog om narrativ praksis i skolen.

I Danmark har vi i de seneste fem-syv år set, hvordan en narrativ tilgang til arbejdet med børn, unge og familier er blevet udbredt i mange behandlingsmæssige og pædagogiske sammenhænge. Med denne bog er den narrative praksis nået til folkeskolen. Bogen er den anden i en serie af bøger, der beskriver den narrative tilgang i detaljer og med tilhørende metodiske og teoretiske overvejelser. Den første bog udkom i 2010 med titlen: Fra terapi til pædagogik – en brugsbog i narrativ praksis.

Bogen er en samling af konkrete, velfunderede eksempler fra en genkendelig hverdag på narrativ praksis i skolen. Forfatterne viser, hvordan narrative perspektiver og metoder har inspireret og bidraget til meningsskabelse og (op)løsning af vanskeligheder og til skabelse af nye handlemuligheder og nye forståelser for elever, lærer og forældre. Herudover giver den læseren en grundforståelse af den narrative tænkning, dens teori og dens begreber.

Narrativ praksis i skolen er redigeret af Anette Holmgren, leder af konsulentfirmaet DISPUK, og Martin Nevers, underviser hos DISPUK.