Tilbage

Inaktivitet og immobilitet i tværfagligt perspektiv

Charlotte Suetta, Peter Schwarz , Vibeke Backer

Forfattere: Charlotte Suetta, Peter Schwarz, Vibeke Backer, Susanne Bøgelund, Ingrid Poulsen, Gerd Johnsen, Suzanne Forsyth Herling, Ulla Ejlstrup Borresen, Annie Høgh, Mette Hansen, Bente Klarlund Pedersen, Michael Kjær, Nina Beyer , Sigrid Tibæk

Inaktivitet & immobilitet i et tværfagligt perspektiv er en udvidet og opdateret 2. udgave, der beskriver de generelle fysiologiske og psykologiske konsekvenser af at være fysisk inaktiv og immobil. Der er kommet nye kapitler til, og bogen har generelt fået et fagligt og teoretisk løft, så den er ajourført med eksisterende forskning og forsynet med udførlige referencer.

Den primære målgruppe er sygeplejestuderende. Men der er tilstræbt en tværfaglig vinkling, som gør bogen højst relevant for især ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende. Studerende inden for andre sundhedsprofessionelle uddannelser kan også have gavn af bogen. Det samme gælder færdiguddannet sundhedsprofessionelt personale, som bl.a. vil kunne bruge bogen som opslagsværk.

Inaktivitet & immobilitet i et tværfagligt perspektiv angiver anbefalede profylaktiske tiltag inden for udvalgte områder såsom lungekomplikationer, obstipation, urininkontinens, tromboser, tryksår og knogletab. Der er et kapitel om motivation, og der stilles skarpt på betydningen af ernæring generelt samt træning til henholdsvis kirurgiske og ældre medicinske patienter.