Tilbage

Geriatri

Bente Jespersen, Christian Gerdes , Finn Rønholt

Forfattere: Bente Jespersen, Christian Gerdes, Finn Rønholt, Gunnar Lose, Kaare Christensen, Michael Kjær, Nina Beyer, Jan Erik Henriksen, Anne Marie Beck, Preben Homøe, Peter Lange, Mogens Lytken Larsen, Lars-Erik Matzen, Anne Sabers, Charlotte Juul Nilsson, Ellen Astrid Holm, Karen Andersen-Ranberg, Hanne Elming, Lise Lotte Gluud, Flemming Bendtsen, Jesper Ryg, Catherine H. Foss, Ulrik Malthe Overgaard, Eva Benfeldt, Sarah Taudorf, Hanne Pedersen, Michael Larsen, Tina Lindenskov Carlsen, Per Dyhr Hansen, Jens-Ulrik Rosholm, Søren Jakobsen, Eva Ebbehøj, Ditte Marie Lindhardt Saunte, Morten Friis, Helle Bruunsgaard, Tine Rostgaard, Julie Brogaard Larsen, Niels Klarskov, Henning Friis Juhl, Inger Christine Munch, Jesper Kjærgaard, Lene Holmvang, Lars Videbæk, Pernille Corell , Jørgen Bjerggaard Jensen

Geriatri kommer hele vejen rundt om specialet - fra udvikling og organisering til demografi, alderdomsafgrænsning og de særlige forhold man ser hos den geriatriske patient. Herudover rummer bogen en række organspecifikke kapitler og kapitler om geriatriske syndromer.

Teksten bygger på ekspertviden om, hvordan udredning og behandling af ældre patienter bedst tilrettelægges under hensyn til multimorbiditet, polyfarmaci og nedsat funktionsevne, der er typisk for patientgruppen. Læseren får den nødvendige forudsætning for at forstå eventuelle sygdomstegn fra det enkelte organ, og for at kende mulige aldersrelaterede begrænsninger i resten af kroppen i forbindelse med behandling.

Målgruppen er først og fremmest læger og medicinstuderende med interesse for området og almen praktiserende læger samt sygeplejersker.