Tilbage

Akut sygepleje, 2. udgave

Karin Malmberg, Susanne Jastrup , Mette Kaae Thomsen

Forfattere: Karin Malmberg, Susanne Jastrup, Mette Kaae Thomsen, Birgit Refsgaard Iversen, Ann-Sophi Jappe, Cathrine Sand Nielsen, Vibeke Engell-Sørensen, Lotte Løntoft Mathiesen, Nanna Houe, Pernille Bak Skouenborg, Birte Baktoft, Signe Kromann Laschewski, Vicky Bredkjær Larsen, Merete Gregersen, Jette Lindegaard Pedersen, Gitte Juul Hansen, Mette Wagner , Claus Sixtus Jensen

Akut sygepleje beskriver klinisk sygepleje til patienter med akutte somatiske sygdomme. I bogen er sygeplejefaglig observation, analyse og intervention i fokus. Der er en grundig introduktion til ABCDE-systematikken, og bogen præsenterer metoder og en fagligt argumenteret sygeplejepraksis relateret til akut sygdom.

Bogen henvender sig især til sygeplejestuderende, der arbejder med akut og kompleks sygepleje - i både den teoretiske og den kliniske del af uddannelsen. Men den kan også være til stor gavn for sygeplejersker, der til daglig arbejder med akutte kliniske problemstillinger. Målet er, at læseren får større indsigt i pleje til den akut syge patient og en bedre faglig evne til at observere, argumentere og udføre målrettede interventioner.

Akut sygepleje giver samlet en bred indsigt i akutte kliniske problemstillinger. Alle kapitler indledes med en relevant case, som viser kompleksiteten i det kliniske felt. Bogen er også forsynet med fakta- og infobokse, der perspektiverer de enkelte emner og ansporer til  fordybelse. Desuden afsluttes alle kapitler med studiespørgsmål, som kan anvendes til refleksion og repetition.

Dette er 2. udgave af Akut sygepleje, og der er sket en opdatering af alle kapitler især i forhold til ny viden og best practice. Tre kapitler er helt nye, og de er, som resten af bogen, skrevet af fagpersoner med stor ekspertise inden for de kliniske felter, bogen dækker.