Tilbage

Akut, kritisk og kompleks sygepleje

Bodil Winther, Ingrid Egerod , Lise Hounsgaard

Forfattere: Bodil Winther, Ingrid Egerod, Lise Hounsgaard, Kristian Larsen, Michael Hviid Jacobsen, Mari Holen, Annelise Norlyk, Nanna Kappel, Anne Prip, Mette Raunkiær, Sine Lehn, Sanne Angel, Lene Seibæk , Janice M. Morse

Akut, kritisk og kompleks sygepleje er en lærebog til modul 10 og 11 på sygeplejerskeuddannelsen i faget sygepleje.

Bogen består af to dele. Del 1 behandler centrale elementer som at være patient, lidelse, død, rehabilitering og hospitalisering. Del 2 beskriver nyere danske forskningsprojekter, der omhandler de tidligere behandlede temaer og begreber.

Målgruppen er sygeplejestuderende, studerende på efter- og videreuddannelse samt professionsuddannet sundhedspersonale.