Tilbage

Visuel kulturpædagogik

Mie Buhl , Ingelise Flensborg

Forfattere: Mie Buhl , Ingelise Flensborg

I Visuel kulturpædagogik gives en grundig og kvalificeret gennemgang af begrebet visuel kultur i et undervisnings- og læringsperspektiv.

I bogens første del, Teori, beskrives didaktisk praksis og didaktisk refleksion, to aspekter, som er centrale at medtænke, når man underviser i og med visuelle udtryk. Forfatterne gennemgår visuelle fænomener, visuelle begivenheder og aktuelle teorier omkring refleksionsstrategi, så teorien bliver forståelig og anvendelig også for mere ukyndige læsere. De inddrager æstetikbegrebet og slår til lyd for en nutidig forståelse af æstetik som både situeret, relationel og reflekteret. Endelig behandler de visuelle kompetencer og de læringspotentialer, som findes i visuel kultur.

I anden del, Katalog, præsenteres en række konkrete undervisningsforløb i visuel kultur. Herigennem reformuleres og behandles centrale begreber og tematikker inden for den billedkunstpædagogiske tradition samt de spørgsmål, som visuel kultur rejser omkring vores forforståelser af billedudtryk i mange andre faglige sammenhænge og den måde, vi tager dem for givne på i hverdagen. Forløbene lægger derved op til refleksion hos de deltagende, ikke mindst over de nye billedmediers særlige virkemidler og muligheder.

Visuel kulturpædagogik er en af de første bøger på dansk om visuel kultur i et pædagogisk perspektiv. Bogen henvender sig i til studerende, undervisere, forskere og kunstformidlere inden for billedkunst, dansk, medier, drama, design og arkitektur. Den vil desuden have interesse for undervisere inden for en lang række andre fagområder, hvor billeder og visuelle virkemidler spiller en rolle.

Mie Buhl er ph.d. og lektor ved Institut for didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet. Ingelise Flensborg er ph.d. og lektor sammesteds.

Begge forfattere har omfattende teoretisk og praktisk erfaring inden for billedpædagogik og har været med til at introducere og udvikle forskningen i visuel kultur i en dansk sammenhæng.