Tilbage

Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen

Trine Glassow , Michael Friis Larsen

Forfattere: Trine Glassow , Michael Friis Larsen

Virksomhedssamarbejde virker. Hvor man i en årrække har fokuseret massivt på udvikling af beskæftigelsesfaglige kompetencer rettet mod borgerne, går denne bog ad nye veje. Efterhånden som det har vist sig i praksis, at samarbejdet med arbejdsgiverne kan give bemærkelsesværdige resultater i beskæftigelsesindsatsen, er beskæftigelsesmedarbejderen ikke bare nødt til at kunne sætte sig ind i virksomhedernes logik og perspektiver, men i det hele taget være i stand til at tage nye værktøjer i brug.

Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen introducerer til en række tilgange, metoder og redskaber inden for følgende områder:

  • Virksomhedsrettede indsatser
  • Forretningsforståelse
  • Salg og salgsmetoder
  • Forhandling og forhandlingskompetencer
  • Mødeledelse
  • Projektledelse

De enkelte værktøjer har hver deres egenskaber og kan bruges alene eller i kombination med hinanden. Formålet er ikke kun at skabe forståelse for de enkelte tilgange, metoder og redskaber, men også for de sammenhænge, hvori de indgår i virksomhedssamarbejdet. Derfor indeholder bogen også en gennemgang af væsentlige præmisser og logikker, der påvirker rammerne for virksomhedssamarbejdet, herunder arbejdsmarkedsforhold. Bogen giver læseren ideer til, hvordan denne viden kan udnyttes sammen med de konkrete tilgange og metoder og på den måde skabe værdi og resultater i samarbejdsrelationen mellem jobcentre og virksomheder.