Tilbage

Videnskabsteori - lærebog for sundhedsprofessionelle

Caroline Schaffalitzky de Muckadell , Esben Nedenskov Petersen

Forfattere: Caroline Schaffalitzky de Muckadell , Esben Nedenskov Petersen

Videnskabsteori er en central disciplin for alle akademiske fag. Det er her, man kan få indblik i begrundelserne for de videnskabelige metoder og betydningen af abstrakte størrelser som objektivitet og sandhed.