Tilbage

Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og forvaltning

i statskundskab, sociologi og forvaltning

Michael Hviid Jacobsen, Anders Esmark , Kristian Vengsgaard

Forfattere: Michael Hviid Jacobsen, Anders Esmark, Kristian Vengsgaard, Asger Sørensen, Luise Li Langergaard, Lotte Bøgh Andersen, Heine Andersen, Peter Wad, Svend Brinkmann, Peter Nedergaard, Kasper Lippert-Rasmussen, Lene Koch, Merete Watt Boolsen, Carsten Bagge Laustsen, Finn Collin, Søren Flinch Midtgaard, Heine Andersen, Carsten Bagge Laustsen, Svend Brinkmann, Lotte Bøgh Andersen, Finn Collin, Anders Esmark, Michael Hviid Jacobsen, Lene Koch, Luise Li Langergaard, Kasper Lippert-Rasmussen, Søren Flinch Midtgaard, Peter Nedergaard, Asger Sørensen, Kristian Vengsgaard, Peter Wad , Merete Watt Boolsen

Samfundsvidenskab er en mangfoldig størrelse præget af uenighed omkring, hvordan vi opnår viden, og hvad der kan betegnes som videnskab. Disse spørgsmål er ikke kun vigtige på et teoretisk niveau, men spiller en afgørende rolle for, hvordan man anlægger en samfundsvidenskabelig analyse.

Denne bog præsenterer samfundsvidenskabernes videnskabsteori fra tre perspektiver. For det første præsenteres to centrale teoretiske og metodiske tilgange: hypotesetest og forståelse/fortolkning.

Dernæst gennemgås de vigtigste videnskabsteoretiske traditioner og positioner: positivisme, kritisk rationalisme, videnskabsparadigmer, hermeneutik, fænomenologi, pragmatisme, kritisk teori, poststrukturalisme, socialkonstruktivisme og kritisk realisme.

Endelig sættes der fokus på en række vigtige temaer i det samfundsvidenskabelige arbejde: rationalitet, forklaring, værdier, metodologisk perspektiv, sandhed, relativisme samt samfundsforskningens indlejring i samfundet.

Bogen er skrevet af førende kræfter på området, og der præsenteres løbende eksempler på de forskellige positioner og temaers betydning for samfundsvidenskabelig forskning.

I den foreliggende 3. udgave af bogen er kapitlerne om hermeneutik/fænomenologi, kritisk teori, strukturalisme/poststrukturalisme og kritisk realisme nyskrevne. De øvrige kapitler er gennemgående revideret og ajourført.

Michael Hviid Jacobsen er professor på Aalborg Universitet, Kasper Lippert-Rasmussen er professor på Aarhus Universitet, og Peter Nedergaard er professor på Københavns Universitet.