Tilbage

Videnskabsteori for praktikere

Kvalitative og kvantitative metoder

Marianne Leth Jørnø

Forfattere: Marianne Leth Jørnø

Hvad ved vi i virkeligheden om virkeligheden? Det spørgsmål forsøger videnskabsteorierne at besvare.

Videnskabsteori for praktikere er en kort gennemgang af de vigtigste erkendelsesmæssige tilgange til sansning og forståelse af virkeligheden. Hvad er dilemmaerne? Hvad er de kritiske indvendinger? Praktiske fremgangsmåder, som kan benyttes indenfor hver af de forskellige retninger, bliver præsenteret.

Bogens målgruppe er studerende på Erhvervsakademierne og andre praksisrettede uddannelser.