Tilbage

Vidensformer, Pædagogik, Sundhed

Britta Hørdam, Carsten Pedersen , Ina Borup

Forfattere: Britta Hørdam, Carsten Pedersen, Ina Borup , Birte Glinsvad

Fra filosofiske overvejelser om, hvad viden er, til fakta om en bestemt kommunes sundhedsprofil. Denne bog har til hensigt at kvalificere de studerendes faglige beredskab til arbejdet i de pædagogiske, sociale og sundhedsfaglige professioner.