Tilbage

Viden, virkning og virke

forslag til forståelser i sundhedspraksis

Det danske sundhedsvæsen er i forandring. Patientskoler, rehabilitering af personer med hjerneskader, stamcellebehandling og fosterdiagnostik, behandling af misbrugere og sædelighedsforbrydere, støtte til børn i vanskeligheder er eksempler på praksisser som trods forskelle alle bryder med traditioner og vante tænkemåder.


Relationerne mellem politiske og administrative beslutningstagere, sundhedsprofessionelle og patienter/borgere og deres foreninger forandres, og viden, politik og sundhed mødes og brydes på nye måder:


- Har vi bevæget os fra en velfærdsstat til en konkurrencestat?

- Hvad betyder moderne styringsteknologier for professionel praksis?

- Hvilken viden er legitim, og hvordan etableres den?

- Hvilke virkninger er relevante, og hvordan skal de udforskes?

- Hvad vil det sige at være patient, og hvordan konstitueres forskellige former for afvigelse og diagnostiske kategorier?


I Viden, virkning og virke har en gruppe filosoffer, psykologer, etnologer og informationsvidenskabsforskere sat hinanden stævne med henblik på at udforske disse spørgsmål.


Analyserne er henvendt til sundhedsprofessionelle (fx læger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre og sygeplejersker), men også til politiske beslutningstagere og borgere med interesse for udviklingen inden for sundhedsvæsenet.