Tilbage

Velfærdssamfundet, 6. udgave

En grundbog

Bent Greve

Forfattere: Bent Greve

For at kunne løse velfærdsopgaver på den bedst mulige måde er det afgørende at have viden om, hvordan velfærdssamfundet er indrettet, fungerer og er styret. Det er også nødvendigt at have viden om nogle af de problemstillinger og dilemmaer, som beslutningstagere og administratorer står over for. I denne bog beskrives og analyseres de mest centrale velfærdsmæssige problemstillinger i det danske samfund. Der inddrages sociologiske, økonomiske og politologiske teorier, der samlet set viser bredden i de forskellige tilgange, der kan bruges til at beskrive og forstå velfærdssamfundet.

Bogen giver en generel introduktion til velfærdssamfundet og er skrevet til studerende på bachelorniveau og på og master- og diplomuddannelser. Bogens 6. udgave er opdateret på såvel regler og struktur som indhold i det danske velfærdssamfund. En række nye eksempler og analyser gør bl.a. bogen helt opdateret, også for så vidt angår de tal, der præsenteres.