Tilbage

Vejledning, 3. udgave

Pædagogisk LæringsCenter mellem ledelse og undervisere

Lis Boysen , Bodil Nielsen

Forfattere: Lis Boysen , Bodil Nielsen

Vejledning handler om, hvordan skolens vejledere i pædagogisk læringscenter kan bidrage til den enkelte undervisers udvikling af praksis og dermed også til skolens fælles udvikling. Bogen henvender sig til nuværende og kommende vejledere, afdelingsledere og skoleledere og andre, der er optaget af, hvordan vejledere kan bidrage til professionel udvikling. 3. udgave af Vejledning er revideret i overensstemmelse med Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre af 28.2. 2022 og seneste udgave af Fælles Mål 2019.