Tilbage

Vejledning, 2. udgave

Pædagogisk LæringsCenter mellem ledelse og undervisere

Bodil Nielsen , Lis Boysen

Forfattere: Bodil Nielsen , Lis Boysen

Vejledning handler om, hvordan skolens vejledere i Pædagogisk LæringsCenter kan bidrage til den enkelte undervisers udvikling af praksis og dermed også til skolens fælles udvikling. Bogen falder i tre dele:

  • Første del gennemgår vejledningens kontekst og kontrakter samt vejlederens metoder og kompetencer.
  • Det sammenstilles i anden del med den konkrete skolesituation, der skal vejledes ind i med hensyntagen til underviseres forskellige behov og med sigte på skolens indsatsområder.
  • I tredje del følger forslag og eksempler på, hvordan metoderne kan bruges i praksis i vejledning af enkelte undervisere og team.

Bogen henvender sig til nuværende og kommende vejledere, afdelingsledere og skoleledere og andre, der er optaget af, hvordan vejledere kan bidrage til professionel udvikling.

2. udgave af Vejledning er revideret i overensstemmelse med bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske læringscentre og seneste udgave af Fælles Mål 2015. Endelig er der tilføjet nye forslag og eksempler.