Tilbage

Veje til et nyt sprog

Teorier om sprogtilegnelse

Malene Bjerre , Uffe Ladegaard

Forfattere: Malene Bjerre , Uffe Ladegaard

Veje til et nyt sprog giver et overblik over de væsentligste teorier om sprogtilegnelse siden 1960 og introducerer de vigtigste begreber inden for forskningsfeltet. Formålet med bogen er at give lærere og andre, der er involveret i andetsprogsundervisning, en teoretisk ballast i den daglige praksis.