Tilbage

Ungdomsliv

- mellem individualisering og standardisering

Knud Illeris

Forfattere: Knud Illeris

Ungdomsliv. Mellem individualisering og standardisering er en bredt dækkende bog om de unge i Danmark i dag.
Knud Illeris kommer rundt om alle de vigtige sider af ungdomslivet: uddannelse og vejledning, arbejds-, fritids- og foreningsliv - og trænger ind i en række af ungdomslivets brændpunkter:
  • Ungdomskulturerne
  • Kønsrelationerne
  • Sociale og etniske tilhørsforhold
  • Risikoadfærd
  • Misbrugsformer
  • Kriminalitet
  • Vild bilkørsel og trainsurfing.
Ungdomsliv er både pædagogisk, psykologisk, sociologisk og kulturelt forankret i de unges situation, der munder ud i en række bud på hvad en sammenhængende, langsigtet og imødekommende ungdomspolitik må indeholde.
Bogen bør læses af lærere, vejledere, socialarbejdere, arbejdsledere, politikere og andre, der har med unge at gøre.