Tilbage

Undersøgelsesmetoder i sundhedsfagligt arbejde

En grundbog

Jesper Frederiksen

Forfattere: Jesper Frederiksen

Fremtidens sundhedsprofessionelle skal være i stand til at identificere, analysere, udvikle og forbedre egen kliniske praksis. I denne enkle introduktion til metodelære viser forfatterne hvordan.


I bogen udfolder forfatterne en række eksempler på metoder til at undersøge praksis. Det gør de med udgangspunkt i konkrete eksempler på kliniske problemstillinger, som de undersøger med ønsket om at forstå og forklare, for efterfølgende at sætte læseren i stand til at kunne handle i forhold til problemstillingerne. Metoderne udgør samlet en videnskabeligt funderet værktøjskasse til brug i uddannelse og klinik.


Metoderne er:

• Narrativ, kropsfænomenologisk og hermeneutisk metode (del 1)

• Dokumentanalyse, deltagerobservation og fokusgruppeinterview (del 2)

• Systematisk litteraturstudie, statistisk analyse og eksperimentel metode (del 3)


Undersøgelsesmetoder i sundhedsfagligt arbejde er skrevet af undervisere og forskere på sundhedsuddannelserne ved Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon.

Bogen henvender sig til professionsbachelorstuderende ved sundhedsuddannelserne og til sundhedsprofessionelle i klinisk praksis.


Bidragsydere: Henriette Nikolaisen, Christel Trøstrup, Stine Klein Degerbøl, Carsten Juul Jensen, Kim Jørgensen, Lisa Dahlager, Solveig Fjordside, Helle Mathar, Gregers Winding Munch og Kamila Adellund Holt.

Udgivelsesdato
15. august 2019
Isbn
9788759338438
Udgave
1