Tilbage

Undersøgelsesmetoder i sundhedsfagligt arbejde

En grundbog

Jesper Frederiksen

Forfattere: Jesper Frederiksen

Fremtidens sundhedsprofessionelle skal være i stand til at identificere, analysere, udvikle og forbedre egen kliniske praksis. I denne enkle introduktion til metodelære viser forfatterne hvordan.

I bogen udfolder forfatterne en række eksempler på metoder til at undersøge praksis. Det gør de med udgangspunkt i konkrete eksempler på kliniske problemstillinger, som de undersøger med ønsket om at forstå og forklare, for efterfølgende at sætte læseren i stand til at kunne handle i forhold til problemstillingerne. Metoderne udgør samlet en videnskabeligt funderet værktøjskasse til brug i uddannelse og klinik.

Metoderne er:

• Narrativ, kropsfænomenologisk og hermeneutisk metode (del 1)

• Dokumentanalyse, deltagerobservation og fokusgruppeinterview (del 2)

• Systematisk litteraturstudie, statistisk analyse og eksperimentel metode (del 3)

Undersøgelsesmetoder i sundhedsfagligt arbejde er skrevet af undervisere og forskere på sundhedsuddannelserne ved Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon.

Bogen henvender sig til professionsbachelorstuderende ved sundhedsuddannelserne og til sundhedsprofessionelle i klinisk praksis.

Bidragsydere: Henriette Nikolaisen, Christel Trøstrup, Stine Klein Degerbøl, Carsten Juul Jensen, Kim Jørgensen, Lisa Dahlager, Solveig Fjordside, Helle Mathar, Gregers Winding Munch og Kamila Adellund Holt.