Tilbage

Undersøgelser med børn

Observation, interview og analyse i pædagogisk praksis

Sine Penthin Grumløse , Anja Marschall

Forfattere: Sine Penthin Grumløse , Anja Marschall

Undersøgelser med børn gennemgår de mest grundlæggende undersøgelsesmetoder i forbindelse med opgaveskrivning på Pædagoguddannelsen. Fem kapitler guider den studerende gennem metoderne, hvor der samtidig er fokus på forskellige målgrupper:

  • Observation af småbørn
  • Interview med mindre børn
  • Observation og samtale med større børn
  • Uformelle samtaler og interview med børns voksne
  • Dokumentanalyse

Bogen er proppet med eksempler fra pædagogstuderendes opgaver og kommer derved rundt om mange af de refleksioner og overvejelser, man må gøre sig, når man som studerende undersøger og analyserer børns hverdagsliv. På den måde viser bogen, hvordan man kommer tæt på det levede liv set fra børnenes perspektiv.   

Undervejs kan den studerende finde støtte i opsamlende afsnit og ordforklaringer. Desuden afslutter forfatterne bogen med at kaste et anker ud i forhold til konkret at bruge videnskabsteorien i den skriftlige opgave.