Tilbage

Ulighedens mange ansigter

Perspektiver på social ulighed

Jakob Glenstrup Jensby , Peter Brøndum

Forfattere: Jakob Glenstrup Jensby , Peter Brøndum

Er uligheden steget eller faldet op gennem 2010’erne? Er det rimeligt, at nogle skal have lov til at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet før andre? Og kan man overhovedet tale om fattigdom i Danmark?
Bogen er en tematisk grundbog til B- og A-niveau, der besvarer aktuelle spørgsmål om både ulighed og social ulighed. Forholdet mellem ulighedens årsager og konsekvenser står centralt, ligesom et kapitel handler om mulige løsninger på ulighed.