Tilbage

Ulighed i sundhed

Nye humanistiske og samfundsvidenskabelige perspektiver

Sine Lehn-Christiansen, Anne Liveng , Betina Dybbroe

Forfattere: Sine Lehn-Christiansen, Anne Liveng, Betina Dybbroe, Mari Holen, Nicole Thualagant, Iben Charlotte Aamann , Birgitta Nordenhof

Uligheden i sundhed er stigende i Danmark trods et mangeårigt politisk fokus på at bekæmpe den. Bogen bidrager med viden om de komplekse processer, hvori ulighed i sundhed opstår og reproduceres.

Bogens kapitler handler bl.a. om:
Mænd og sundhed
Klasse, sundhed og subjekt
Overvægt
Mental sundhed, klasse og livshistorie
Aktiv aldring
Kræft
Pårørende

Fælles for bidragene er, at de anskuer ulighed i sundhed som et spørgsmål om social retfærdighed, menneskeværd og demokrati. 

Bogens fokus er på folkesundheden samt sundhed og sundhedsfremme som en sociokulturel praksis. Forfatterne bygger på den epidemiologiske forskning, men går skridtet videre og ser på baggrunden for uligheden på både et samfundsmæssigt, institutionelt og mikroniveau.
Dermed sættes ulighedsproblematikken ind i et bredere samfundsmæssigt perspektiv, og forfatterne giver deres bud på, hvordan vi kan forstå ulighed i sundhed som del af et socialt liv, der finder sted både i hverdagslivet og i de institutionelle rammer.