Tilbage

Udsatte børn og unge - en grundbog

Morten Ejrnæs, Mette Blauenfeldt , Maja Müller

Forfattere: Morten Ejrnæs, Mette Blauenfeldt, Maja Müller, Tine Basse Fisker, Tea Torbenfeldt Bengtsson, Ditte Andersen, Lars Ladefoged, Ole Steen Kristensen, Üzeyir Tireli, Mette Skovgaard Væver, Jørgen Elm Larsen, Helle Schjellerup Nielsen, Søren Langager, Karin Kildedal, Maria Bislev, Kim Møller, Louise Bøttcher, Christian Sandbjerg Hansen, Torsten Erlandsen, Kirsten Elisa Petersen, Anna Kathrine Frørup, Charlotte Palludan, Susan Tetler, Niels Rosendal Jensen, Henrik Skovlund, Laura Gilliam, Kathrine Vitus, Simon Nørby, Søren Hertz, Jørn Nielsen, Janne Hedegaard Hansen , Hanne Kathrine Krogstrup

Denne grundbog, den første af sin art i Danmark, sætter fokus på udsatte børn og unge. Vores viden om udsatte børn og unge trækker på et vidt forgrenet forsknings- og praksisfelt med tilknytning til både det psykologiske, det psykiatriske, det sundhedsvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige område. Det kan derfor være vanskeligt at få klarhed over, hvilke børn og unge der egentlig er tale om, hvordan udsathed viser sig, og hvilken betydning det at være udsat har for de pågældende børns og unges liv og udvikling.

I bogen præsenterer forskellige dominerende teoretiske perspektiver, temaer og udfordringer fra praksis knyttet til udsathed. Desuden inddrages de udsatte børns og unges egne forståelser og perspektiver.

Udsatte børn og unge - en grundbog henvender sig til både studerende og praktikere inden for det socialpædagogiske område, der beskæftiger sig med udsatte børn og unge.

Bogens redaktører er alle tilknyttet Institut for uddannelse og pædagogik ved Aarhus Universitet, Campus Emdrup. De har tidligere sammen redigeret Socialpædagogik - en grundbog.