Tilbage

Udeskoledidaktik

Dorte Vang Eggersen, Dorte Vind , Lærke Mygind Grønfeldt

Forfattere: Dorte Vang Eggersen, Dorte Vind, Lærke Mygind Grønfeldt, Malene Bendix, Karen Hedegaard, Anja Bols Slåttvik, Kirsten Bak Andersen, Mette Hesselholdt Henne Hansen, Mikael Skånstrøm, Lis Reinholdt Kjeldsen, Karen Seierøe Barfod, Niels Ejbye-Ernst , Peter Bentsen

Denne bog sætter fokus på og diskuterer teoretiske og praktiske aspekter i relation til udeskole og fagdidaktik. Bogen er tænkt som en indføring i, hvordan udeskole kan inddrages i fagene i grundskolen.

Bogen beskriver den mangfoldighed af muligheder, som udeskoleundervisning rummer. Hensigten er at inspirere lærere, skolepædagoger og andre, der arbejder med udeskole, til både almen- og fagdidaktiske overvejelser over brugen af udeskole.

Imellem de didaktiske og faglige kapitler er indsat bokse, der giver eksempler på, hvordan udeskole kan understøttes, eller fortæller om arbejdet med særlige målgrupper.

Niels Ejbye-Ernst er ph.d. og lektor ved pædagoguddannelsen VIA og Skovskolen i Nødebo.

Karen Barfod er lektor og programkoordinator for VIA’s program for outdoorpædagogiske perspektiver i professionsuddannelser samt formand for foreningen UdeskoleNet.

Peter Bentsen er ph.d. og seniorforsker ved Sundhedsfremme og Forebyggelse, Steno Diabetes Center Copenhagen.