Tilbage

Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder

Grundbog i lektiologisk pædagogik

Kirsten Margrethe Hjorth, Stine Skou Nielsen , Anne Leth Pedersen

Forfattere: Kirsten Margrethe Hjorth, Stine Skou Nielsen, Anne Leth Pedersen, Elisabeth Kolstrup, Jane Kruse Andersen, Mette Wittorff Schmidt, Ruth M.E. Feil, Laura Kongskov, Margrethe Mørch, Louise Kold-Petersen, Line Leth Jørgensen, Tina S. Tøgersen, Katrine Hammer Bønnerup, Karen Kjær Odgaard, Helle Vestergaard, Pia Hildebrand Møller, Erik Arendal, Karen Kjær Vad Odgaard, Bertil Norman Andersen , Helle Bundgaard Svendsen

Dette er en lærebog i lektiologisk pædagogik. Lektiologisk pædagogik er rettet mod personer, der har specifikke vanskeligheder med skriftsproget, dvs. børn, unge og voksne med dysleksi, dyskalkuli og anden sproglig og kulturel baggrund. Denne bog indeholder et righoldigt eksempelmateriale, som illustrerer de principper for dialog og strategiafprøvning, der er kernen i lektiologisk pædagogik.

Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder henvender sig til institutioner, som uddanner vejledere og undervisere, fx professionshøjskoler, kursusvirksomheder og universiteter. Den henvender sig også til udøvende praktikere som fx læsevejledere, specialundervisere, læsekonsulenter, studievejledere og undervisere.

Forfatterne arbejder alle med elever og/eller studerende med skriftsprogsvanskeligheder på forskellige niveauer i uddannelsessystemet.