Tilbage

Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis, 1. udgave

Sine Lehn-Christiansen

Forfattere: Sine Lehn-Christiansen

Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis beskriver samarbejdet på tværs af professioner, fag og sektorer i det danske sundhedsvæsen. Dette samarbejde skal sikre gode, sammenhængende forløb for patienter og pårørende, men der findes ingen lette veje til målet. Snarere en række komplekse udfordringer og spørgsmål. Bogen formidler ny viden om de faglige og institutionelle dynamikker, der er på spil, og den klæder nuværende og kommende sundhedsprofessionelle på til at blive kompetente tværprofessionelle praktikere.

Bogen er forskningsbaseret, men pædagogisk opbygget og velskrevet. I en række analyser af illustrative praksiseksempler viser den, at nøglen til det velfungerende samarbejde ikke kun findes hos de enkelte sundsprofessionelle. Tværtimod er det vigtigt med en skærpet forståelse for de organisatoriske vilkår, som præger samarbejdet i stort og småt. Her adskiller bogen sig fra den øvrige faglitteratur på området. Det er en gennemgående pointe i bogen, at der er mere læring at hente i studere problemerne og konflikterne, frem for at fremstille best cases som selvforstærkende billeder på alle de positive gevinster, vi kender fra sundhedspolitiske skåltaler.

Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis er skrevet af cand.mag. og ph.d. Sine Lehn-Christiansen. Den udkommer i bogserien Sundhed, Menneske, Samfund, redigeret af professor Klaus Lindgaard Høyer (KU) og lektor Lotte Huniche (SDU), og som samler Munksgaards peer review-udgivelser inden for human- og samfundsvidenskabelig sundhedsforskning.