Tilbage

Tværfaglig supervision

Centrale teorier og anvendelsesområder

Nicole K. Rosenberg, Preben Bertelsen , Vibeke Fuglsang Bliksted

Forfattere: Nicole K. Rosenberg, Preben Bertelsen, Vibeke Fuglsang Bliksted, Morten Kjølbye, Claus Haugaard Jacobsen, Anette Holmgren, Rikke Bøye, Annemarie Gottlieb, Tine Heede, Karen Vibeke Mortensen , Merete Metz Mørch

Betegnelsen tværfaglig supervision dækker over supervision af grupper, bestående af fx psykologer, psykiatere, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere, pædagoger og lærere, der typisk arbejder inden for et social- eller sundhedsfagligt felt. Bogen præsenterer fire faglige supervisionsmodeller: en almen, en psykodynamisk, en kognitiv adfærdsterapeutisk og en narrativ. De øvrige kapitler omhandler supervision af personale, der arbejder med specifikke grupper: børn, psykotiske patienter, personlighedsforstyrrede patienter og patienter fra andre kulturer. Tilsammen behandles spørgsmål om teoretisk grundlag, rammer, emner for supervision, metoder, brug af gruppen, variation, supervisors ansvar m.m.