Tilbage

Træning - i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Bente Klarlund Pedersen, Jens Bo Nielsen , Jens Bojsen-Møller

Forfattere: Bente Klarlund Pedersen, Jens Bo Nielsen, Jens Bojsen-Møller, Klaus Klinge, Mette Hansen, Michael Kjær, Morten Quist, Nina Beyer, Per Kjær, Per Aagaard, Thomas Graven-Nielsen, Torsten Sonne, Uffe Læssøe, Bjarne Rittig-Rasmussen, Julie Midtgaard, Jørgen Roed Jørgensen, Jesper Lundbye-Jensen, Christian Have Dall, Henrik Hansen, Lars Louis Andersen, Theresa Bieler, Stig Mølsted, Ulrik Dalgas, Anders Guldhammer Skjerbæk, Gitte Valentin, Emma Swärdh, Lars Bojsen Michalsik, Jakob Frederiksen , Nina Brodin

3. udgave af bogen Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering har undergået en gennemgribende revision, blandt andet på baggrund af tilbagemeldinger fra undervisere på fysioterapeutuddannelserne. Ændringerne har betydet, at nogle kapitler er udgået, mens andre er væsentlig opdaterede. Kapitlerne om træning ved forskellige sygdomme er vægtet meget højt i forhold til de tidligere udgaver af bogen, idet der i dag foreligger en stigende grad af evidens for træning ved forskellige kroniske sygdomme. En del af denne forskning er gennemført af danske fysioterapeuter, som har forfattet kapitlerne om træning ved specifikke sygdomme.

Ligesom de tidligere udgaver beskriver denne 3. udgave helt overordnet betydningen af fysisk aktivitet/inaktivitet, træningsfysiologi, biomekanik, træning ved smerter samt betydningen af kost. Der er en gennemgang af opvarmning, planlægning/monitorering af træning samt forskellige typer af træning. Kapitlet om aerob træning er væsentlig forøget og indeholder bl.a. en vejledning til, hvordan man kan kombinere aerob- og styrketræning. Derudover er der en gennemgang af faktorer, der har relevans for motorisk indlæring samt motivation og barrierer for træning og anvisninger til, hvordan man kan håndtere disse problemstillinger.

Den primære målgruppe for bogen er fysioterapeutstuderende og færdigudannede fysioterapeuter, men bogen kan bestemt anvendes af alle faggrupper, der er interesseret i træning som led i forebyggelse, behandling og rehabilitering. Det betyder, at læger, idrætsfysiologer, ergoterapeuter, sygeplejersker og andre faggrupper i høj grad også kan drage nytte af bogens indhold.