Tilbage

Tilbage til teksten

Thomas Illum Hansen , Stig Toke Gissel

Forfattere: Thomas Illum Hansen , Stig Toke Gissel

Noveller, romaner, kortfilm og andre æstetiske tekster er alle produkter af en forfatters undersøgelse af verden og livet. Teksterne inviterer til, at vi gennem mødet med deres fremmede, men følelsesmæssigt engagerende, perspektiv på virkelig­heden selv bidrager til at undersøge vores liv og erfaringer.  

Tilbage til teksten handler om at undersøge æstetiske tekster i undervisningen. Bogen lægger op til at undervisningen skal tage elevernes oplevelse af teksten alvorligt, så de kan åbne sig for mødet med tekstens fremmedhed. Vi skal ikke fylde alt muligt på eleverne, før de møder teksten; teksten skal have lov til at virke på eleverne, og eleverne skal lære at give sig hen til at opleve teksten. Vi skal med andre ord væk fra at læse efter et be­stemt tema i den litterære tekst eller for at få bekræftet det, vi allerede ved om forfatteren i teksten. Vi skal tilbage til teksten.

Tilbage til teksten henvender sig især til studerende ved læreruddannelsen, der læser undervisningsfaget dansk.