Tilbage

Tidlig forebyggelse på børne- og ungeområdet. En håndbog om Sverigesmodellen

Trine Nanfeldt , Stinne Højer Mathiasen

Forfattere: Trine Nanfeldt , Stinne Højer Mathiasen

Praksis på området for udsatte børn og unge bevæger sig i en mere forebyggende retning. Over de senere år er der sket et skift i hastigheden og viljen til reel forandring, hvilket bl.a. skyldes integrationen af det, der er blevet kendt som Sverigesmodellen.

Med denne håndbog foreligger der nu en detaljeret og pædagogisk introduktion til Sverigesmodellens grundlag og komponenter. Bogen giver konkrete anvisninger på, hvordan man hensigtsmæssigt arbejder efter modellen i praksis. Det er let at overse kompleksiteten i modellen, hvis man fx tror, at det hele handler om sagstal pr. socialrådgiver. Lavere sagstal må følges op af en større omlægning af centrale arbejdsprocesser, for ellers er man lige vidt.

Tidlig forebyggelse på børne- og ungeområdet henvender sig til beslutningstagere og praktikere inden for det sociale område samt til studerende ved socialrådgiveruddannelsen.

Stinne Højer Mathiasen er ph.d., projektleder for Herning Kommunes Sverigesprogram og partnerskab med Socialstyrelsen og i dag chefkonsulent ved VIA University College.

Trine Nanfeldt er socialrådgiver, sygeplejerske, team- og projektleder for Herning Kommunes Sverigesteam og i dag centerleder i Center for senhjerneskade i Kolding.