Tilbage

Temaer og aktiviteter i social- og specialpædagogik

Pædagogikken i spil

Kim Rasmussen, Christian Aabro , Anne-Merete Kissow

Forfattere: Kim Rasmussen, Christian Aabro, Anne-Merete Kissow, Steen Juul Hansen, Heidi Lykke Nissen, Anni Mortensen, Mette Bladt, Gitte Lyng Rasmussen, Anne Mia Steno, Margrethe Hjerrild, Sine Thuen, Hanne Meyer-Johansen, Karsten Mellon, Britta Dumstrei, Christoffer Dejgaard, Mie Engen, Jan Ankerstjerne, Tine Soulie, Charlotte Thomsen , Martin Hoffmann

Hvordan arbejder man hen imod de mål, man sætter sig, under de givne betingelser med en pædagogisk målgruppe? Det kræver faglig indsigt i centrale pædagogiske begreber, temaer og mål – og evne til at planlægge relevante pædagogiske aktiviteter. Bogen her tilbyder den faglige indsigt i teorier og metoder, som du kan bruge til at planlægge pædagogiske aktiviteter – initieret og motiveret af pædagogen og målgruppen i fællesskab.

Temaer og aktivteter i social- og specialpædagogik gør dig i stand til at planlægge pædagogiske aktiviteter ved at omsætte pædagogikkens teorier og metoder til praksis.

Bogen henvender sig til studerende ved pædagoguddannelsen, der læser specialiseringen social- og specialpædagogik, men også til andre med interesse for området.