Tilbage

Temaer og aktiviteter i skole- og fritidspædagogik

Pædagogikken i spil

Helle Rabøl Hansen, Stig Broström , Søren Voxted

Forfattere: Helle Rabøl Hansen, Stig Broström, Søren Voxted, Lene Tanggaard, Steen Søndergaard, Anja Hvidtfeldt Stanek, Trine Ankerstjerne, Mathilde Sederberg, Nils Falk Hansen, Lea Ringskou, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Anne Bahrenscheer, Jesper Larsen, Mikkel Snorre Wilms Boysen, Andy Højholdt, Jacob Graack , Sara Wondie

Hvordan arbejder man henimod sine pædagogiske mål, under de givne betingelser med de børn, der er til stede? Det kræver faglig indsigt i centrale pædagogiske begreber, temaer og mål, og det kræver evne til at planlægge pædagogiske aktiviteter.

Få teorier og metoder, som du kan bruge til at planlægge pædagogiske aktiviteter med ud fra bogens faglige temaer. Du bliver gennem bogen i stand til at planlægge pædagogiske aktiviteter, hvor pædagogen går foran, ved siden af eller bag ved barnet - på den måde sætter bogen pædagogikken i spil.

Temaer og aktiviteter i skole- og fritidspædagogik henvender sig til studerende ved pædagoguddannelsen, der læser specialiseringen skole- og fritidspædagogik, men kan læses og bruges af alle, der beskæftiger sig med pædagogik på skole- og fritidsområdet.