Tilbage

Temaer og aktiviteter i dagtilbud

Pædagogikken i spil

Jan Jaap Rothuizen, Christian Aabro , Anette Boye Koch

Forfattere: Jan Jaap Rothuizen, Christian Aabro, Anette Boye Koch, Crisstina Munck, Karen Prins, Tekla Canger, Anja Svejgaard Pors, Thomas Thorsen, Mikkel Snorre Wilms Boysen, Henriette Blomgren, Sisse Winther Oreskov, Tejs Møller, Johanne Marie Kirkeby, No Emil Sjöberg Kampmann, Lena Basse, Esben Kofod-Hannberg, Louise Bruslund Pedersen , Frederik Kjær Zeuthen

Hvordan arbejder man hen imod de mål, man sætter sig, under de betingelser man har, med de børn der er til stede? Det kræver både faglig indsigt i centrale pædagogiske begreber, temaer og mål og evnen til at planlægge pædagogiske aktiviteter derom. Bogen her tilbyder netop det: Den faglige indsigt og denne indsigt omsat til metoder, som du kan bruge til at planlægge pædagogiske aktiviteter, der er initieret og motiveret af enten pædagogen, fællesskabet eller det enkelte barn. Planlægningen af de pædagogiske aktiviteter placerer dermed pædagogen enten foran, ved siden af eller bag ved barnet. Det giver mulighed for mange forskellige aktiviteter om bogens forskellige faglige begreber.


Pædagogikken i spil gør dig dermed i stand til at planlægge pædagogiske aktiviteter ved på forskellig måde at sætte pædagogikken i spil.


Bogen henvender sig til studerende ved pædagoguddannelsen, der læser specialiseringen dagtilbudspædagogik.