Tilbage

Teknologi i sundhedspraksis

Tine Tjørnhøj-Thomsen, Cathrine Hasse , Stine Willum Adrian

Forfattere: Tine Tjørnhøj-Thomsen, Cathrine Hasse, Stine Willum Adrian, Henriette Langstrup, Katia Dupret, Lars Botin, Ayo Wahlberg, Anders Albrechtslund, Charlotte Kroløkke, Jane Ege Møller, Jamie Wallace, Jette Aaroe Clausen, Lotte Huniche, Karen Hvidtfeldt Madsen, Klaus Lindgaard Høyer, Finn Olesen, Peter Lauritsen, Mette Nordahl Svendsen, Peter Danholt , Claus Bossen

Teknologi i sundhedspraksis handler om teknologiens betydning i sundhedsvæsenet. Her er teknologi ikke blot et funktionelt værktøj. Hvad enten det drejer sig om pleje, behandling, monitorering, patientuddannelse eller ledelse, er teknologi med til at præge de sundhedsfaglige beslutninger og handlinger.

Målgruppen er studerende på universitets- og professionsbachelorniveau. Men også en bred vifte af sundhedsprofessionelle i praksis, ligesom administratorer og beslutningstagere også vil have stor glæde af bogen. Målet er at styrke læseren i at forstå, diskutere og udvikle brugen af teknologi i sundhedsfagligt regi. Den bygger på den forståelse, at teknologi ikke kan defineres entydigt, men snarere hænger tæt sammen med konkrete anvendelsessituationer.

Teknologi i sundhedspraksis beskriver mange former for teknologi, dvs. pleje- og behandlingsværktøjer, visualiseringsteknologier, omsorgsteknologier, overvågnings- og sikkerhedsteknologier, telemedicinske teknologier, selvteknologier, journaliseringsteknologier, styrings- og ledelsesteknologier, bioteknologier, reproduktive teknologier, hospitalsarkitektur, læringsteknologier på sundhedsuddannelserne og sundhedsteknologier og etik.