Tilbage

Tæt på pædagogik i dagtilbud

Christian Aabro, Julie Top-Nørgaard , Peter Østergaard Andersen

Forfattere: Christian Aabro, Julie Top-Nørgaard, Peter Østergaard Andersen, Lene S.K. Schmidt, Kira Saabye Christensen, Kurt Bendix-Olsen, Benedicte Bernstorff, Unni Lind, Lone Grundtvig Buss, Karen Prins, Christian Sandbjerg Hansen, Mathilde Sederberg, Sine Penthin Grumløse, Anne Mette Buus, Signe Hvid Thingstrup, Nanna Jordt Jørgensen, Anne Bahrenscheer, Anne Leick Jepsen, Line Togsverd, Anne Nguyen-Quy, Birgitte Virenfeldt Damgaard, Bolette Kvist Hedegaard-Degn, Eva Rose Rechnagel, Kathrin Houmøller, Lise Jönsson Koumaditis, Torkil Østerbye, Helle Dorthe Buch Vanghøj, Jo Krøjer, Crisstina Munck , Anja Marschall

Denne bog handler om pædagogisk arbejde i dagtilbud. Den er rettet mod den undervisning på pædagoguddannelsen, som vedrører dagtilbudsområdet. Det betyder, at man kan genfinde alle de tematikker, som undervisningen skal dække, i bogens tankevækkende kapitler.

Bogen er en del af serien ”Tæt på pædagogik”, som har særligt fokus på tilgængelighed og læsevenlighed. Ambitionen er, at serien i både sprog og opbygning kommer de studerende i møde med de forudsætninger, de har.

Studerende kan finde hjælp til at forstå svære begreber i bogens ordforklaringer, mens bogens sidenoter kan hjælpe med at give overblik over læsningen. For at støtte op om arbejdet med at omsætte den teoretiske viden i bogen indledes alle kapitler med et relevant eksempel, som er centralt for det enkelte kapitels kobling til praksis. Desuden er der refleksionsspørgsmål, så de studerende undervejs kan forholde sig aktivt til de problemstillinger, som behandles i kapitlerne.