Tilbage

Tæt på pædagogik

Grundfaglighed på pædagoguddannelsen

John Matthias Gulløv, Anette Schulz , Noona Elisabeth Jensen

Forfattere: John Matthias Gulløv, Anette Schulz, Noona Elisabeth Jensen, Ulla Pedersen, Nils Falk Hansen, Martin Ladefoged Johnsen, Thea Bollerup-Jensen, Henriette Jæger, Jørn Dam, Bodil Høyer Damsgaard, Erika Zimmer Brandt, Sine Penthin Grumløse, Anette Erlandson Pedersen, Anja Marschall, Christina Haandbæk Schmidt, Karina Estrup Eriksen, Mikkel Snorre Wilms Boysen, Thomas Thorsen, Thomas Thøfner, Anne Leick Jepsen, Ida Rausch, Lærke Testmann, Katrine Willads Lehrmann, Lone Grundtvig Buss, Christian Aabro, Andy Højholdt , Jesper Larsen

Dette er en grundbog til undervisningen på første studieår af pædagoguddannelsen. Den kan desuden bruges i studiegrupper og som opslagsbog på resten af uddannelsen. Uddannelsen til pædagog betyder, at man som studerende skal tilegne sig en masse ny viden – både om det at være pædagog i praksis og om nye begreber og måder at tænke på. Pædagoguddannelsen er en akademisk uddannelse, og det stiller store og nye, men også spændende krav til de studerende. Som noget nyt er bogens opbygning og sproglige niveau tilrettelagt på baggrund af dels samtaler med studerende om deres behov, dels en undersøgelse af akademisk litteraturs læsbarhed for unge studerende. Kapitlerne er derfor skrevet i et enkelt sprog, der kan forstås uden de store forkundskaber, men som samtidig holder det akademiske niveau, og som giver fagets begreber både teoretisk og praktisk substans. Bogen er fuld af konkrete eksempler fra praksis, så man som studerende derigennem kommer tæt på pædagogikken. Alle kapitler er bygget op på samme måde og indledes med en konkret case, som kapitlets analyser bygger videre på. I starten af hvert kapitel er der en oversigt over indholdet, og der er mange illustrationer og figurer, som forklarer tingene på en anden måde end selve teksten, og som gør bogen visuelt indbydende. Endelig kan man som studerende finde støtte til forståelsen af bogens indhold i en række videoer – en til hvert kapitel. Heri fortæller bogens forfattere levende, hvad deres kapitel handler om.