Tilbage

Tag på udvekslingsophold

Internationalisering i professionsbacheloruddannelserne

Sarah Vinberg Andersen, Kirsten Haugaard Christensen , Nina Louise Brøchmann Christensen

Forfattere: Sarah Vinberg Andersen, Kirsten Haugaard Christensen, Nina Louise Brøchmann Christensen, Merete Engell, Mette Ernlund, Karin Lind Hansen, Kirsten Neymark, Sonia Reisenhofer, Rikke Lise Steffensen, Jette Tegner Redaktører: Lisbeth Vinberg Engel , Steen Hundborg

Danske studerende skal i stigende grad kunne anvende deres uddannelse på et globalt arbejdsmarked, og internationalisering øger uddannelsernes kvalitet, attraktivitet og kulturelle udsyn. Den danske regering har som mål, at flere studerende skal tage på udvekslingsophold. Der skal være stærke internationale læringsmiljøer, og studerende skal have øgede fremmedsprogskompetencer. Denne bog støtter op om de politiske visioner ved at sætte fokus på internationalisering i professionsbacheloruddannelserne på det personlige og på det institutionelle plan.