Tilbage

Sygeplejens superhelte

Charlotte Delmar, Kari Marie Martinsen , Kirsten Frederiksen

Forfattere: Charlotte Delmar, Kari Marie Martinsen, Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm, Annelise Norlyk, Bente Martinsen, Pia Dreyer, Anita Haahr, Siri Lygum Voldbjerg, Mette Spliid Ludvigsen, Malene Beck, Britta Schmidt, Sine Herholdt, Hanne Mørkenborg Bové, Liv Fegran, Rikke Brændgaard Sørensen, Helle Kronborg Krogsgaard , Marit Kirkevold

Sygeplejens superhelte handler om sygeplejeteori og hædrer en række af de teoretikere, der står bag fagets vigtigste tankegods. Bogen viser, hvordan sygeplejens egne teorier kan forbedre klinisk sygeplejepraksis og styrke sygeplejerskers fagidentitet.

Bogen består af ti kapitler, som kaster lys over sygeplejeteoriens rødder og fortsatte relevans i klinisk sammenhæng. Bogens hoveddel består af syv kapitler, som med udgangspunkt i hver deres case demonstrerer, hvordan sygeplejeteori kan tænkes med, når sygepleje planlægges og udføres. De indledende og afsluttende kapitler diskuterer, hvad der kendetegner sygeplejeteori, hvordan viden udvikles til teori, og hvilket behov der vil være for sygeplejeteori i fremtidens sundhedsvæsen.

Sygeplejens superhelte henvender sig til alle sygeplejestuderende i grunduddannelsen samt deres undervisere i den teoretiske undervisning og deres vejledere i klinisk praksis. Med sit forskningsbaserede afsæt er bogen også relevant for studerende på de sygeplejefaglige efter- og videreuddannelser samt i andre uddannelser, hvor sygeplejeteori er relevant.