Tilbage

Sygepleje til ældre

Kaare Christensen, Susanne Jastrup , Marianne Spile

Forfattere: Kaare Christensen, Susanne Jastrup, Marianne Spile, Ellen Astrid Holm, Ingrid Poulsen, Mette Holst, Torsten Sonne, Jacob Birkler, Stig Ejdrup Andersen, Hanne Elming, Helle Bruunsgaard, Camilla Jellesmark, Mette Møllebæk Petersen, Julie Hjortsø Janner, Susanne Højgaard, Per Dyhr Hansen, Charlotte Thordal Poulsen, Merete Brøndum, Susanne Dam Poulsen, Søren Truesen, Mette Mebus Laustsen, Mia Moberg, Lena Henriksen, Hanne Pedersen, Inger Mathiasen, Ulla Due, Finn Rønholt, Nina Beyer, Anne Marie Beck, Charlotte Juul Nilsson , Marie Seibæk

Sygepleje til ældre er en lærebog i geriatrisk sygepleje, som beskriver hyppigt forekommende fænomener i sygeplejen til ældre. Bogen er skrevet i et konstruktivt samarbejde mellem især læger og sygeplejersker, og den bygger på en god kombination af ekspertviden, stor klinisk erfaring og forskningsmæssig indblik. Målet er, at læseren får større viden om de mest almindelige kognitive, psykologiske og fysiologiske ændringer, der har betydning for ældres sundhedstilstand og reaktioner på sygdom.

Bogen henvender sig især til sygeplejestuderende, og den kan benyttes i den teoretiske undervisning relateret til ældre og i klinisk undervisning i både primær- og sekundær sektor. Bogen er også relevant for sygeplejersker ansat i det geriatriske speciale, det samme gælder på akutte modtageafsnit, på medicinske afdelinger og i hjemmeplejen. Den er også oplagt på diplomniveau og til kortere kursusforløb og efter- og videreuddannelse inden for sygepleje til ældre generelt.

Sygeplejersker skal være gode til at identificere aktuelle og latente, potentielle behov hos ældre, og dette kræver indsigt i de særlige forhold, der knytter sig til høj alder og skrøbelighed. Sygepleje til ældre har derfor fokus på observationer, sygeplejerskens opgaver og ansvarsområder samt værktøjer, som kan anvendes til at håndtere typiske kliniske udfordringer på en hensigtsmæssig måde.

Cases er et bærende element i bogen, og her gives eksemplariske kliniske eksempler på de enkelte hovedemner.