Tilbage

Sygepleje på intensiv

Pia Dreyer, Leanne Langhorn , Britta Schmidt

Forfattere: Pia Dreyer, Leanne Langhorn, Britta Schmidt, Dorthe Helene Jensen, Anne Højager Nielsen, Anne Sophie Ågård, Karina Løvendahl Dybbro, Katrine Astrup Sørensen, Ingrid Egerod, Ann-Sophi Jappe, Lone Krogh Kjær, Helle Svenningsen, Anna Holm, Anette Bjerregaard, Hanne Irene Jensen, Hanne Juul Mikkelsen , Anja Marie Bornø Jensen

Sygepleje på intensiv beskriver sygeplejen til den intensive patient. Intensivsygepleje er et nyere speciale, der på få år har gennemgået store forandringer. Tidligere var der tale om pleje og behandling af sederede patienter, men nu er der overvejende tale om vågne patienter, der modtager sygepleje, behandling og rehabilitering. Ideen er at give et indblik i nyeste viden på området og bidrage med konkrete ideer til den daglige kliniske sygepleje.

Bogen er forskningsbaseret, og målgruppen er sygeplejestuderende, undervisere og vejledere på bachelor- og kandidatniveau, ligesom bogen helt naturligt kan anvendes som grundbog på specialuddannelsen i intensivsygepleje. Den er også relevant for sygeplejersker, som til daglig arbejder med intensivpatienter. Studerende på andre sygeplejefaglige efter- og videreuddannelser kan også have gavn af bogen. Det samme gælder studerende og praktikere inden for andre fag, hvor man arbejder med pleje, behandling og rehabilitering af intensivpatienter.

Sygepleje på intensiv er opbygget, så bogen samlet giver en bred introduktion til specialet, og den beskriver de mest centrale kliniske problemstillinger. Der er eksempler på sygepleje, som er anvendelige i klinisk praksis, og kapitlerne er forsynet med infobokse og definitioner. Der er også cases og studiespørgsmål, der kan give inspiration til undervisning, øvelser, opgaver og projekter.